Otvoreno je savjetovanje na Prijedlog uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Slika /slike/shutterstock_161759321.jpg

Savjetovanje traje do zaključno nedjelje, 28. svibnja 2017. godine.

Javno savjetovanje provodi se putem središnjeg državnog portala za savjetovanje u trajanju od 15 dana i to od subote, 13. svibnja 2017. godine. Primjedbe, sugestije i komentari mogu se dati do zaključno 28. svibnja 2017. godine.


Novi sustav procjene učinaka propisa uspostavljen je Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), (u daljnjem tekstu: Zakon), a Prijedlogom uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa na cjelovit način određuje se postupak procjene učinaka propisa i temeljne odrednice postupka zajedno s pratećom metodologijom i smjernicama za provedbu.

Obveza donošenja predložene Uredbe kao provedbenog propisa Zakona utvrđena je člankom 23.  Zakona.
 

Predmet UredbeOvom Uredbom se, u bitnom, pobliže propisuju:
 
 • kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na gospodarstvo republike hrvatske u cjelini i na pojedino gospodarsko područje,
 • kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na tržišno natjecanje,
 • kriteriji za analizu izravnih socijalnih učinaka nacrta prijedloga zakona,
 • kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na rad i tržište rada,
 • kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na zaštitu okoliša,
 • kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na zaštitu ljudskih prava,
 • utvrđivanje adresata nacrta prijedloga zakona,
 • mjerila za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona i adresata nacrta prijedloga zakona,
 • kriteriji za utvrđivanje potrebe za provedbom procjene učinaka propisa,
 • prethodna procjena učinaka na malo gospodarstvo.
 • provedba prethodne procjene,
 • izrada plana zakonodavnih aktivnosti,
 • provedba plana zakonodavnih aktivnosti,
 • provedba procjene učinaka propisa,
 • konzultacije i savjetovanje,
 • izvori podataka,
 • smjernice za procjenu učinaka propisa,
 • poslovi koje obavlja koordinator procjene učinaka propisa,
 • pripadajući obrasci.
 
Postupak procjene učinaka propisa definira se kao postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka na područje gospodarstva, malog gospodarstva, tržišta rada, socijalne skrbi i mirovinskoga sustava, zdravstva, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava, zaštite tržišnog natjecanja, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja.
 
Osim analize izravnih učinaka na naprijed navedena područja, uvedena je obveza procjene izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na pojedine adresate, a osobito u odnosu na građane, obitelji, kućanstva, mikro, male, srednje i velike poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadrugarstvo, radnike i umirovljenike, pružatelje uslužnih djelatnosti u pojedinim gospodarskim granama, potrošače, hrvatske branitelje, manjine, socijalne skupine s posebnim interesima i potrebama, udruge, zaklade, središnja tijela državne uprave, druga državna tijela, pravosudna tijela, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ovom Uredbom dodatno se razrađuje način utvrđivanja učinaka nacrta prijedloga zakona i adresata sukladno mjerilima: neznatan, mali i veliki.

Iz prethodne procjene u procjenu učinaka propisaPotreba za provedbom procjene učinaka propisa provodi se u slučajevima kada je utvrđena kombinacija mjerila izravnog učinka nacrta prijedloga zakona i adresata:
 • veliki izravni učinak i mali broj adresata
 • veliki izravni učinak i veliki broj adresata
 • mali izravni učinak i veliki broj adresata.
Ovom Uredbom se u okviru postupka procjene učinaka propisa detaljnije propisuje:
 • prethodni postupak procjene učinaka propisa i
 • procjena učinaka propisa, ovisno o rezultatima analize izravnih učinaka propisa.
 
Osim toga, pobliže se propisuje procjena učinaka nacrta prijedloga zakona na malo gospodarstvo putem testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) u skladu s posebnim propisima koji uređuju malo gospodarstvo.
 

ObrasciSastavni dio ove Uredbe su pripadajući obrasci koji su potrebni za provedbu Zakona i ove Uredbe:
 
 • Obrazac prethodne procjene,
 • Obrazac prijedloga zakonodavnih aktivnosti,
 • Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske,
 • Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa,
 • Obrazac naknadne procjene učinaka propisa.
 
Vezano za primjenu članka 17. Zakona, uvodi se obrazac naknadne provedbe procjene učinaka propisa u slučajevima kada je nacrt prijedloga zakona izuzet od provedbe procjene učinaka propisa jer se donosi radi zaštite interesa Republike Hrvatske, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa. U takvim, iznimnim slučajevima postoji obveza provođenja procjene učinaka propisa najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu zakona, a izradit će se na pripadajućem obrascu.
Propisuju se poslovi koordinatora za procjenu učinaka propisa kako bi se utvrdili poslovi koji su vezani za ovaj postupak i ujedno da se ovi poslovi razgraniče u odnosu na srodne poslove, poput koordinatora za savjetovanje. Osim toga, na ovaj način uređuju se poslovi procjene učinaka propisa za koordinatora koji ujedno nije osoba koja je izravno zadužena za izradu obrazaca procjene učinaka propisa, već koordinira i aktivno sudjeluje u svim postupcima procjene učinaka propisa na propisani način.

 

Pisane vijesti