Novi Nacrt zakona o procjeni učinaka propisa

[Članak objavljen u Poslovnom dnevniku 05.05.2011.]

Postupak važan za poslovnu zajednicu i nove investicije
 

Hrvatskoj je potreban ekonomski zaokret i pametno zakonodavstvo što je moguće ostvariti s pomoću jednostavnog, učinkovitog i održivog sustava procjene učinaka propisa koji će unaprijediti postojeći sustav donošenja odluka. Važnost procjene učinaka propisa kontinuirano ističe poslovna zajednica.

Na stranicama Ureda za zakonodavstvo (www.vlada.hr/zakonodavstvo) objavljen je 26. travnja Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa. Ured za zakonodavstvo tako otvara postupak savjetovanja s javnošću u trajanju od 30 dana. Što je procjena učinaka propisa prema ovome nacrtu zakona? To je postupak u kojem se procjenjuju mogući učinci propisa i nereguliranih alternativa na područje gospodarstva, uključujući i financijske učinke, na područje socijalne skrbi i područje zaštite okoliša. Ciljevi procjene učinaka propisa su, između ostaloga, stvaranje prijedloga većeg broja mogućih normativnih rješenja u svrhu odabira optimalnog rješenja, uštede i učinkovitosti, procjenjivanje učinaka propisa u ranoj fazi njihove izrade na zdravlje i život ljudi te na ostvarivanje održivog razvitka, poboljšanje transparentnosti predlaganja propisa, doprinos razvoju savjetovanja s javnošću u postupcima. Predložena novina u nacrtu zakona je godišnji plan normativnih aktivnosti. Ministarstva će predložiti prijedloge zakona koji će ući u program procjene učinaka propisa za sljedeću godinu. Na početku godine Vlada će utvrditi popis propisa koji će proći procjenu učinaka propisa. Koordinacija sustava je u nadležnosti Ureda za zakonodavstvo, a pisanje propisa i izrada procjene učinaka propisa u domeni ministarstava. Postupak procjene učinaka propisa provest će se prije izrade nacrta prijedloga propisa izradom iskaza o procjeni učinaka propisa. Tako će procjena učinaka propisa krenuti od analize postojećeg stanja koje se namjerava urediti propisom, opisati uzroke nastanka trendova na tom području te na temelju toga predložiti načine rješavanja opisanih trendova. To uključuje najmanje tri prijedloga mogućih normativnih rješenja koji će, uključujući i neregulirane alternative te utvrđivanje pozitivnih i negativnih učinaka prijedloga na područja gospodarstva, socijalne skrbi i zaštite okoliša, uzeti u obzir i podatke o rezultatima savjetovanja s javnošću vezano uz nacrt iskaza o procjeni učinaka propisa, odabranu opciju za postizanje utvrđenih ciljeva koji se nastoje postići propisom te osnovne pokazatelje za praćenje provedbe odabranih normativnih rješenja. Procjena učinaka propisa predviđa otvaranje savjetovanja s javnošću u razdoblju od 30 dana.
 

Vijesti iz medija