Jačanje administrativnih kapaciteta tijela državne uprave

U okviru twinning light projekta ojačani su administrativni kapaciteti tijela državne uprave u području analize ekonomskih, socijalnih i okolišnih učinaka te osiguranja kvalitete dokumenata procjene učinaka propisa kroz više ciklusa seminara na kojima je sudjelovala preko 200 sudionika.

Edukacijski ciklus procjene učinaka propisa podijeljen je na sljedeće tematske cjeline:
 • Procjena ekonomskih učinaka,
 • Procjena socijalnih učinaka,
 • Procjena okolišnih učinaka,
 • Osiguranje kvalitete dokumenata procjene učinaka propisa,
 • Alternative zakonodavstvu,
 • Konsolidacijski pregled procjene učinaka propisa,
 • PUP za rukovodeće državne službenike i državne dužnosnike.

Trening materijali u vidu PowerPoint prezentacija i popratnih materijala za vježbu dostupni su prema vrsti tematske cjeline:
Kroz edukacijski ciklus o procjeni učinaka propisa u okviru twinning light projekta ukupno je educirano 236 sudionica i sudionika, dok se ukupno na potpisnim listama našlo 466 potpisa. Naime, većina sudionica i sudionika, pohađalo je nekoliko radionica prema razini interesa za pojedine tematske cjeline.

Pojedinačno najveći odaziv sudionika na edukacijski ciklus bio je iz Ministarstva financija (29), Ministarstva branitelja (23), Ministarstva poduzetništva i obrta (21), Ministarstva socijalne politike i mladih (13) te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (13). Donji graf prikazuje broj sudionika iz ministarstava koji su sudjelovali u edukacijskom ciklusu. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova te iz Ministarstva kulture nije bilo sudionika edukacijskog ciklusa.Nešto manji odaziv sudionika na edukacijski ciklus bio je iz Vladinih ureda i ostalih tijela državne uprave, poput državnih ureda i držanih upravnih organizacija. Pojedinačno je najviše sudionika bilo iz Državne geodetske uprave (9), Agencije za investicije i konkurentnost (6) i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske (6). Graf prikazuje broj sudionika iz Vladinih ureda i ostalih tijela državne uprave koji su sudjelovali u edukacijskom ciklusu.Veliki interes za edukacijski ciklus pokazali su vanjski dionici. Pojedinačno najveći broj sudionika imala je Hrvatska obrtnička komora (13), slijede Hrvatska udruga banaka (4), Cenzura-plus- (3) te Hrvatska udruga poslodavaca (3).Sudionici su najveći interes imali za procjenu ekonomskih učinaka (143), procjenu socijalnih učinaka (106) i za kontrolu kvalitete PUP dokumenata (71). Na edukaciji o procjeni ekonomskih učinaka sudjelovalo je 30,7% svih sudionika. Graf ispod daje cjelovit uvid u interes sudionika za tematske cjeline edukacijskog ciklusa.Ispunjeno je 349 evalucijskih listića, od 466 sudionika na svim radionicama, što čini 75,3%. Ukupne ocjene edukacijskog ciklusa su sljedeće:
 • ocjena "dobro": 153 (43,8%),
 • ocjena "odlično": 122 (35%),
 • ocjena "prosječno": 60 (17,2%),
 • ocjena "loše": 14 (4%).