Podizanje javne svijesti o koristi procjene učinaka propisa

U okviru twinning light projekta podignuta je razina svijesti dionika o procjeni učinaka propisa kroz uključivanje dionika u cikluse seminara i okrugli stol o procjeni učinaka propisa.

Izrađeni su novi letci o procjeni učinaka propisa:
Okrugli stol o uključivanju dionika u postupak procjene učinaka propisa održan je 28. listopada 2015. godine u zgradi Vlade Republike Hrvatske na kojem su sudjelovali predstavnici Hrvatske udruge posladavaca, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge banaka, Hrvatskog pravnog centra i predstavnici tijela državne uprave.


Preporuke sa okruglog stola za jače uključivanje dionika procjene učinaka propisa su sljedeće:
  • kontinuirano osvještavanje državnih dužnosnika o koristima procjene učinaka,
  • kontinuirana edukacija državnih službenika i vanjskih dionika o metodologiji procjene učinaka,
  • povećati transparentnost postupka procjene učinaka pravodobnom objavom informacija i dokumenata,
  • jačanje resursa na svim razinama koji će poduprijeti provedbu procjene učinaka propisa.