Godišnjim planom normativnih aktivnosti obuhvaćeno 221 zakona

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 17. sjednici usvojila je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu sadrži ukupno 221 zakona, od toga:
 
  • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (159 zakona) i
 
  • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa, koji obuhvaća planirane postupke procjene učinaka propisa, čije je donošenje predviđeno u Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva te u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (62  zakona).


Zakoni koji se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije posebno su označeni oznakom EU (79 zakona), dok su zakoni obuhvaćeni Nacionalnim programom reformi za 2016. godinu posebno su označeni oznakom NPR (45 zakona).

Podaci u Godišnjem planu iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.

Ovaj Godišnji plan po prvi puta se usvojio uz Nacionalni program reformi tako da su dva dokumenta usklađena i predstavljaju reformske korake i planirane zakonodavne aktivnosti s jasno definiranim rokovima provedbe.

Godišnji plan normativnih aktivnosti izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova propisa središnjih tijela državne uprave u razdoblju od veljače do travnja 2016. godine.  Prijedlozi planova propisa bili su objavljeni na internetskim stranicama stručnih nositelja radi informiranja javnosti te su usuglašeni s Uredom za zakonodavstvo koji je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, objedinio  Prijedloge planova propisa u jedinstveni dokument pod nazivom Godišnji plan normativnih aktivnosti.

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradu zakona koji nije predviđen Godišnjim planom, središnja tijela državne uprave, kao stručni nositelji izrade propisa, dužna su provesti postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a u svrhu informiranja javnosti na portalu e-Savjetovanja objaviti obrazac prethodne procjene i teze te iste dostaviti Uredu za zakonodavstvo. Za zakone za koje se temeljem rezultata Prethodne procjene pokaže potreba, stručni nositelj je dužan provesti postupak procjene učinaka propisa.
 

Pisane vijesti