Vlada raspravila Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa

Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa utvrđen je na 25. sjednici Vlade, održanoj 8. ožujka 2017.

Normativni i strateški okvir procjene učinaka propisa čine Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", br. 90/11)  koji je na snazi od 1. siječnja 2012. godine, Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", br. 66/12)  te Strategija procjene učinaka propisa i Akcijski plan procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine  ("Narodne novine", br. 146/12).

Dosadašnji trendovi su nepovoljni i pokazuju da je izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti u konstantnom padu (od 37,6% u 2013. do 10,7% 2015.) te da 70% svih utvrđenih prijedloga zakona nije bilo planirano. Od ukupno 140 planiranih zakonskih prijedloga u trogodišnjem razdoblju koji su se trebali izraditi u postupku procjene učinaka propisa izrađeno ih je svega 34.

Novim Zakonom žele se zaustaviti dosadašnji nepovoljni trendovi i uspostaviti regulatorna stabilnost i predvidljivost, stoga je Vlada utvrdila Prijedlog zakona na svojoj 25. sjednici, održanoj 8. ožujka 2017. godine

Prijedlog zakona dio je mjera iz Nacionalnog programa reformi za 2016. godinu, a ujedno je dio paketa mjera koje su bitne za daljnje povlačenje sredstava iz ESI fondova Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Na ovaj način Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, aktivno se pridružuje provedbi agende Europske komisije „Bolji propisi“.

Ovim se Zakonom pojednostavljuje postupak i značajno se skraćuje vrijeme koje je potrebno za provođenje cjelokupnog postupka procjene učinaka propisa, koji je umjesto u 60 dana moguće dovršiti u 30 dana.   
  
Značajnija se uloga daje procjeni učinaka nacrta prijedloga zakona na malo gospodarstvo putem testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te procjeni administrativnog troška korištenjem Standard Cost Model metodologije (SCM metodologija).
 
Za svaki nacrt prijedloga zakona koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske obvezno se provodi prethodni postupak procjene učinaka propisa, a ovisno o rezultatima analize izravnih učinaka, provodi se detaljna procjena učinaka propisa.
 
Ovim Zakonom obuhvaćeni su izravni gospodarski, socijalni učinci, učinci na rad i tržište rada, na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava te na procjenu učinaka na tržišno natjecanje, a analiziraju se uzimajući u obzir adresate propisa.

Dosljedna provedba ovoga Zakona trebala bi rezultirati smanjenjem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, jednostavnijim i kraćim postupkom procjene učinaka propisa te daljnjim otvaranjem zakonodavnog postupka javnosti.

Konačni cilj ovoga Zakona je veća pravna sigurnost i predvidivost te jačanje vladavine prava uz smanjenje prepreka i administrativnih troškova, kako za građane tako i za poslovne subjekte.  

Pisane vijesti