Održavanje radionica na temu izrade propisa na lokalnoj razini

Od siječnja do lipnja 2019. godine predstavnici Ureda za zakonodavstvo održali su četiri radionice iz područja izrade propisa.

Svrha radionica koje su održane na lokalnoj razini je stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti za izradu propisa kroz primjenu temeljnih ustavno-pravnih načela i metodološko-nomotehničkih pravila. Dvodnevne radionice održane u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru i Rijeci bile su dobro posjećene te su sudionici pokazali zainteresiranost da kroz praktične vježbe, ogledne primjere te individualni i grupni rad steknu znanje i vještine za samostalnu izradu propisa.

Pisane vijesti