Usvojen Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

Tijela državne uprave u 2022. godini planiraju uputiti 195 zakonskih prijedloga.

Sukladno članku 10. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 93. sjednici, održanoj 30. prosinca 2021. godine, donijela Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2022. godine.

Plan zakonodavnih aktivnosti donosi se s ciljem pravodobnog zakonodavnog planiranja tijela državne uprave. Putem planiranja zakonodavstva omogućava se predvidivost, sigurnost, sustavnost praćenja pojedinih upravnih područja, razmjernost propisa, preglednost kao i dijalog s dionicima.

Ovaj Plan izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti tijela državne uprave. Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti, s obrascima prethodne procjene za svaki pojedini zakonski prijedlog, prošli su postupak savjetovanja na središnjem državnom portalu za savjetovanje s zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanja) u trajanju od 15 dana. Svi Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti usuglašeni su s Uredom za zakonodavstvo koji ih je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa, objedinio u jedinstveni dokument.

U 2022. godini planirano je ukupno 195 zakona, od toga za njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Plan sadrži 100 reformskih zakona, među kojima je i 78 zakonskih prijedloga vezanih za pripremu zakonodavstva na zamjenu hrvatske kune eurom te 11 zakonskih prijedloga predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

Zaključkom se zadužuju tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na status postupka procjene učinaka propisa kao i status postupka savjetovanja s javnošću vezano uz zakonske prijedloge u tekućem tromjesečju.

Pisane vijesti