17. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo, gđa. Zdenka Pogarčić sudjelovala je na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji „Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“.

17. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani održani su 21. i 22. rujna 2023. godine u Splitu, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II., Državnog savjeta Republike Francuske, Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja – “Robert Schuman”.

Tema ovogodišnjeg simpozija bila je “Javna služba" u okviru koje je održan niz izlaganja istaknutih hrvatskih i francuskih pravnih stručnjaka u području upravnog prava. Ravnateljica Pogarčić održala je izlaganje na temu "Javna služba u funkciji boljih propisa" u okviru kojeg je predstavila novi zakonodavni okvir za instrumente politike boljih propisa, s naglaskom na doprinos novog Zakona o instrumentima politike boljih propisa reformi državne uprave.

 

Pisane vijesti