Vlada utvrdila Konačni prijedlog zakona o instrumentima politike boljih propisa

Konačnim prijedlogom zakona kontinuirano se unapređuje zakonodavni okvir za kvalitetnu izradu propisa.

Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo, Zdenka Pogarčić, predstavila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o instrumentima politike boljih propisa, a Vlada je potom utvrdila Konačni prijedlog zakona o instrumentima politike boljih propisa u drugom čitanju na 262. sjednici, održanoj 9. studenog 2023. godine. Ovaj Konačni prijedlog zakona upućuje se postupak donošenja u Hrvatski sabor.

Osnovni cilj Konačnog prijedloga zakona je unaprijediti kvalitetu zakona i drugih propisa, kroz jasan i transparentan postupak njihove pripreme i izrade, utemeljen na analizi učinaka i adresata te ocjeni ostvarene svrhe i cilja propisa, kako bi se osiguralo poštivanje načela vladavine prava, pravne sigurnosti, razmjernosti, ekonomičnosti, jednostavnosti i jasnoće korištenjem instrumenata politike boljih propisa. Politika boljih propisa podrazumijeva skup aktivnosti kojima se osigurava ostvarivanje ciljeva javnih politika kroz primjenu instrumenata politike boljih propisa.
 
U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa u smislu ovoga Zakona, primjenjuju se sljedeći instrumenti politike boljih propisa:
  • planiranje zakonodavnih aktivnosti,
  • procjena učinaka i vrednovanje propisa te
  • savjetovanje s javnošću.

Konačni prijedlog zakona donosi unapređenje zakonodavnog okvira u nekoliko segmenata.

Pojednostavljuje se i skraćuje izrada plana zakonodavnih aktivnosti Vlade, kako bi se omogućila daljnja fleksibilnost, dinamičnost i jasnoća postupanja Vlade tijekom planiranja zakonodavnih aktivnosti, ali i provedbe planova zakonodavnih aktivnosti, osobito u okolnostima iznenadne prirodne, gospodarske, socijalne i globalne situacije koje često zahtijevaju intervenciju Vlade u zakonodavstvo.
 
Pojednostavljuje se postupak procjene učinaka propisa usmjeravanjem stručnog nositelja na izradu nacrta prijedloga zakona i analizu učinaka u područjima (gospodarstvo, održivi razvoj, socijalna skrb, zaštita ljudskih prava) i adresata (građani, poslovni subjekti, tijela javne vlasti) u okviru Obrasca iskaza o procjeni učinaka propisa. Predlaže se obvezna primjena procjene učinaka propisa za svaki prijedlog zakona kojeg Vlada predlaže Hrvatskome saboru na donošenje, uz propisane izuzetke od ovoga postupka. Procjena učinaka propisa provodit će se uz izradu prijedloga zakona i neće dodatno vremenski utjecati na dinamiku izrade nacrta prijedloga zakona.
 
Uspostavlja se instrument vrednovanja propisa za zakone na snazi, umjesto dosadašnje provedbe naknadne procjene učinaka propisa. Fokus će biti na sagledavanju mogućih uzroka i problema u provedbi zakona, kao i neposredno ostvarenih rezultata, radi utvrđivanja potrebe izmjene odnosno dopune zakona i drugih propisa. Na ovaj način ispunjava se mjera 151 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s rokom provedbe u 4. kvartalu 2023.
 
Dodatno se jačaju standardi u postupku savjetovanja s javnošću tako što se detaljnije razrađuje postupak savjetovanja s javnošću prilikom izrade zakona i drugih propisa. Propisuju se iznimke od provođenja postupka savjetovanja s javnošću ako zakon i drugi propis nema utjecaja na prava i obveze adresata propisa.
 
Upućivanjem Konačnog prijedloga zakona doprinosi se ispunjenju mjera iz NPOO-a i usvajaju se standardi OECD-a u području regulativne politike, što će doprinijeti pripremama za članstvo Republike Hrvatske u OECD-u.

Pisane vijesti