Otvoren projekt "Jačanje provedbe vrednovanja propisa u Hrvatskoj"

Ovim projektom doprinosi se sustavnoj održivosti vrednovanja propisa, kao novog instrumenta politike boljih propisa.

Ured za zakonodavstvo započinje s provedbom projekta "Jačanje provedbe vrednovanja propisa u Hrvatskoj" (eng. "Strengthening the application of ex-post evaluation in Croatia”), u suradnji s Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cilj projekta je ojačati analitičke kapacitete Ureda za zakonodavstvo i tijela državne uprave u provedbi postupka i metodologije vrednovanja propisa kako bi se doprinijelo kvalitetnijoj pripremi i izradi propisa. U okviru projekta planirano je provesti vrednovanje propisa u pet zakonodavnih okvira: istraživačko-razvojni projekti, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, mirovinski sustav i komasacija poljoprivrednog zemljišta. Provedbom vrednovanja propisa utvrdit će se stanje postojeće provedbe zakonodavnih okvira te će se dati preporuke za njihovo unapređenje. Također, provedbom vrednovanja propisa doprinijet će se provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Projekt sufinanciraju Europska komisija iz Instrumenta tehničke pomoći (eng. "Technical Support Instrument") i Ministarstvo gospodarstva i zaštite klime SR Njemačke (eng. "Federal Ministry of Economy and Climate Action").
 
Ujedno je službeno zatvoren projekt „Jačanje kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa“, koji je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Uredu za zakonodavstvo  te tijelima državne uprave omogućio praktičnu primjenu procjene učinaka propisa i razvoj novog instituta vrednovanja propisa umjesto naknadne procjene učinaka propisa.

Uvodne govore održali su visoki predstavnici uključenih organizacija: Zvonimir Savić, posebni savjetnik za ekonomska pitanja u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Mario Nava, generalni direktor Glavne uprave za potporu strukturnim reformama Europske komisije (DG REFORM-a), Heinz Hetmeier, zamjenik generalnog direktora za europsku politiku u njemačkom Saveznom ministarstvu gospodarstva i energije, Tilman Nagel, voditelj Odjela za Njemačku, Europu i Južni Kavkaz u GIZ-u te zamjenik predsjednika Vijeća Mislav Hebel.

Pisane vijesti