Popis zakona izvan Plana zakonodavnih aktivnosti

Ako je potrebno tijekom godine donijeti zakon koji nije sadržan u Planu zakonodavnih aktivnosti, stručni nositelj dužan je izraditi Obrazac zakonodavnih aktivnosti i dostaviti ga Uredu uz detaljno obrazloženje razloga predlaganja nacrta prijedloga zakona izvan Plana. Za Obrazac zakonodavnih aktivnosti stručni nositelj provodi savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana. Ured razmatra Obrazac zakonodavnih aktivnosti i može zatražiti njegovu doradu.

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23), zakone koje potrebno donijeti tijekom godine, a nisu sadržani u Planu zakonodavnih aktivnosti, Ured za zakonodavstvo uvrštava u Popis zakona izvan Plana zakonodavnih aktivnosti, koji se redovito objavljuje na mrežnoj stranici Ureda za zakonodavstvo.

Popis zakona izvan Plana zakonodavnih aktivnosti: