OBAVIJEST o izradi Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa

Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa twinning partnerima: Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) i Ministarstvom pravosuđa Republike Estonije obavještava javnost i zainteresiranu javnost kako slijedi:
 

U sklopu IPA 2007 twinning projekta: "Razvoj sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj" u tijeku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa.

Temelj za izradu ovog Zakona sadržan je u dobroj praksi procjene učinaka propisa u državama članicama Europske unije.

Neposredni dionici u izradi ovog Zakona su:
Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa twinning partnerima: Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) i Ministarstvo pravosuđa Republike Estonije.


Ostali dionici u pripremnoj fazi izrade ovog Zakona su:
Ministarstvo financija; Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo turizma; Ministarstvo obrane; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija; Ministarstvo regionalnog razvoja i šumarstva i vodnoga gospodarstva; Ministarstvo kulture; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo uprave; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; Hrvatska udruga poslodavaca; Hrvatska obrtnička komora; Hrvatska odvjetnička komora; Hrvatska udruga banaka; Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.


Način sudjelovanja javnosti u izradi Zakona:
Javnost će u izradi Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na Nacrt prijedloga Zakona koji će biti objavljen na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo u razdoblju od 26. travnja do 26. svibnja 2011. godine.


Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa bit će dostavljen na mišljenje i nadležnim središnjim tijelima državne uprave.

Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja i prijedlozi sačinit će se Konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona i tijekom mjeseca lipnja 2011. godine uputit će se Nacrt prijedloga Zakona Vladi Republike Hrvatske radi daljnjeg postupka.

PREDSTOJNICA:
Zdenka Pogarčić, v.r.

 

Najave