Iskazi o procjeni učinaka propisa

Dokument

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti novčarskih institucija

PDF, 300kb, 7 stranica, Procjena utjecaja

Sadržaj

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti novčarskih institucija
Objava

03.11.2014.

Ured za zakonodavstvo