Aktivnosti u području izobrazbe

Slika /slike/shutterstock_114340600.jpg

Ured kontinuirano provodi izobrazbu u području izrade propisa koju je prošlo 127 polaznika sa središnje i lokalne razine.

Nomotehničke smjernice za izradu propisa


U okviru programa "Javne politike" Državne škole za javnu upravu, Ured za zakonodavstvo provodi izobrazbu pod nazivom "Nomotehničke smjernice za izradu propisa". Riječ je o praktičnim radionicama o temeljnim načelima i postavkama za izradu propisa sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje je donio Hrvatski sabor ("Narode novine", broj 74/2015). Od početka 2017. godine, održano je sedam radionica za 127 državnih službenika na središnjoj i lokalnoj razini i to u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, Puli i Koprivnici, a na kojima je ukupno četvero savjetnika Ureda za zakonodavstvo predstavilo temeljna načela i postavke za izradu propisa uz praktične primjere iz prakse.
 

Primjena ZUP-a u praksi


U okviru programa "Javno upravljanje" Državne škole za javnu upravu, savjetnica Ureda za zakonodavstvo održala je jednu radionicu pod nazivom "Primjena ZUP-a u praksi". Osamnaest polaznica i polaznika ove radionice, kroz predavanja i vježbe ostvaruju kreativnu razmjenu znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja upravnih postupaka, a što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pregledom zakona razraditi postupak i pojasniti pojedine situacije u postupanju te aktivnim vježbama i uz postavljanja pitanja tijekom cijele radionice, upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetan rad u primjeni ovog zakona.
 

Twinning projekt IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini


U okviru provedbe twinning projekta IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini, u svojstvu kratkoročnog stručnjaka, aktivno sudjeluje jedan savjetnik Ureda za zakonodavstvo. Riječ je o twinning projektu, koji provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Slovenije i istoimenog ministarstva iz Republike Austrije za korisničke institucije u Bosni i Hercegovini koje imaju nadležnosti za policijske i unutarnje poslove na razini države Bosne i Hercegovine (Ministarstvo sigurnosti BiH), na entitetskoj razini Federacije Bosne i Hercegovine (Ministarstvo unutarnjih poslova FBiH, uključujući sva ministarstva unutarnjih poslova kantona/županija) i Republici Srpskoj (Ministarstvo unutarnjih poslova RS) te na razini Brčko Distrikta BiH (Policija Brčko Distrikta).
U komponenti koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, u suradnji s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, savjetnik Ureda za zakonodavstvo, aktivno sudjeluje u aktivnostima koje se isključivo odnose na razvoj procjene učinaka propisa i razvoj savjetovanja s javnošću. Planirani završetak projekta je u siječnju 2018. godine.

Pisane vijesti