Aktivnosti u području izobrazbe

Slika /slike/shutterstock_114340600.jpg

Djelatnici Ureda sudjelovat će na simpoziju u Splitu te na OECD radionicama u Zagrebu.

Aktualnosti

U Splitu se, 13. i 14. rujna 2018. godine, održava međunarodni simpozij na temu: "Država i upravno pravo" u organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu, Universite Pantheon Assas (Paris II) i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman, na kojem se sudjelovati djelatnici Ureda za zakonodavstvo.

U Zagrebu se, 13. i 14. rujna 2018. godine, održati radionica u organizaciji OECD-a vezano za praksu primjene procjene učinaka propisa na kojima će sudjelovati djelatnici Ureda za zakonodavstvo.

U okviru programa TAIEX Europske komisije, predstavnik Ureda, u svojstvu kratkoročnog eksperta, u suradnji s predstavnikom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sudjelovat će u misiji, od 28. do 30. svibnja 2018. godine u Kišinjevu, Moldova.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "XXIV. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak)" koje se održalo od 11. do 13. travnja 2018. godine, u Poreču.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi" koje se održalo 8. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o zemljišnim knjigama (1997. - 2017.) - hrvatsko stvarno pravo de lege acta i de lege ferenda", koje se održalo 7. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U sklopu programa "Javno upravljanje" Državne škole za javnu upravu, djelatnice Ureda za zakonodavstvo pohađale su 9. studenog 2017. godine, izobrazbu "Upravljanje rizicima kod korisnika proračuna". Cilj izobrazbe je uspostavljanje sustava upravljanja rizika i modela upravljanja rizicima u javnom sektoru.

Djelatnice Ureda za zakonodavstvo sudjelovale su na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Petar Šarčević, u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fridtjof Nansen Instituta, koja se održala 6. i 7. listopada 2017. godine, u Opatiji.

 

Izobrazba u području zakonodavnih poslova


Od siječnja do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 217 polaznika na središnjoj i lokalnoj razini. Program izobrazbe održan je u Osijeku, Varaždinu, Puli, Koprivnici, Dubrovniku, Rijeci i šest puta u Zagrebu.

U okviru programa "Javne politike" Državne škole za javnu upravu, Ured za zakonodavstvo provodi izobrazbu pod nazivom "Nomotehničke smjernice za izradu propisa". Riječ je o praktičnim radionicama o temeljnim načelima i postavkama za izradu propisa sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje je donio Hrvatski sabor ("Narode novine", broj 74/2015).


Izobrazba u području poslova procjene učinaka propisa

Od listopada do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 44 polaznika na središnjoj razini. Program izobrazbe održan je 11. listopada, 8. studenog i 6. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U okviru programa "Javne politike" Državne škole za javnu upravu, Ured za zakonodavstvo provodi izobrazbu pod nazivom "Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku". Riječ je o praktičnoj radionici o novom zakonodavnom okviru procjene učinaka propisa i postupku izrade akata procjene učinaka propisa. Dvoje savjetnika održalo je jednu radionicu u listopadu (11. listopada 2017., 20 sudionika), u studenom (8. studenog 2017., 16 sudionika) i u prosincu (6. prosinca 2017., 8. sudionika) koju je pohađalo ukupno 44 državnih službenika. 
 

Primjena ZUP-a u praksi

Od lipnja do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 34 polaznika na središnjoj razini. Program izobrazbe održan je 12. lipnja i 7. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U okviru programa "Javno upravljanje" Državne škole za javnu upravu, savjetnica Ureda za zakonodavstvo održala je jednu radionicu pod nazivom "Primjena ZUP-a u praksi". Osamnaest polaznica i polaznika ove radionice, kroz predavanja i vježbe ostvaruju kreativnu razmjenu znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja upravnih postupaka, a što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pregledom zakona razraditi postupak i pojasniti pojedine situacije u postupanju te aktivnim vježbama i uz postavljanja pitanja tijekom cijele radionice, upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetan rad u primjeni ovog zakona.

 

Twinning projekt IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini


Svrha twinning projekta bila je osigurati primjenu zakona svih institucija u BiH koji u svojoj nadležnosti imaju djelokrug unutarnjih poslova i sigurnosti. Predstavnik Ureda za zakonodavstvo sudjelovao je u poslovima vezanim za provedbu mjerila o razvoju kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa i razvoja procesa savjetovanja s zainteresiranom javnošću. Ova komponenta twinning projekta dodatno je ojačala administrativne kapacitete svih policijskih tijela (unutarnji poslovi i sigurnost) od kantonalne/županijske razine, razine entiteta Bosne i Hercegovine do institucija Bosne i Hercegovine te Distrikta Brčko. U dijelu jačanja administrativnih kapaciteta, provedene su radionice o provedbi savjetovanja s javnošću za 99 sudionika te o metodologiji procjene učinaka propisa za 68 sudionika u pet gradova Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica i Tuzla). Uz to, izrađene su smjernice za provedbu savjetovanja s javnošću i smjernice za provedbu procjene učinaka propisa. Završni izvještaj za ovaj twinning projekt sadrži preporuke za održivost sustava savjetovanja s javnošću i za uvođenje procjene učinaka propisa za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini.
 

Pisane vijesti