Aktivnosti u području izobrazbe

Slika /slike/shutterstock_114340600.jpg

Program "Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku" održava se 11. i 12. lipnja 2018. godine u Državnoj školi za javnu upravu

Aktualnosti


U okviru provedbe twinning projekta IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini, u svojstvu kratkoročnog stručnjaka, sudjelovat će jedan predstavnik Ureda za zakonodavstvo, u misiji koja će se održati od 21. do 24. svibnja 2018. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
U okviru programa TAIEX Europske komisije, predstavnik Ureda, u svojstvu kratkoročnog eksperta, u suradnji s predstavnikom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sudjelovat će u misiji, od 28. do 30. svibnja 2018. godine u Kišinjevu, Moldova.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "XXIV. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (vlasništvo-obveze-postupak)" koje se održalo od 11. do 13. travnja 2018. godine, u Poreču.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi" koje se održalo 8. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

Djelatnici Ureda za zakonodavstvo sudjelovali su na savjetovanju na temu "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o zemljišnim knjigama (1997. - 2017.) - hrvatsko stvarno pravo de lege acta i de lege ferenda", koje se održalo 7. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U sklopu programa "Javno upravljanje" Državne škole za javnu upravu, djelatnice Ureda za zakonodavstvo pohađale su 9. studenog 2017. godine, izobrazbu "Upravljanje rizicima kod korisnika proračuna". Cilj izobrazbe je uspostavljanje sustava upravljanja rizika i modela upravljanja rizicima u javnom sektoru.

Djelatnice Ureda za zakonodavstvo sudjelovale su na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Petar Šarčević, u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fridtjof Nansen Instituta, koja se održala 6. i 7. listopada 2017. godine, u Opatiji.

 

Nomotehničke smjernice za izradu propisa


Od siječnja do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 217 polaznika na središnjoj i lokalnoj razini. Program izobrazbe održan je u Osijeku, Varaždinu, Puli, Koprivnici, Dubrovniku, Rijeci i šest puta u Zagrebu.

U okviru programa "Javne politike" Državne škole za javnu upravu, Ured za zakonodavstvo provodi izobrazbu pod nazivom "Nomotehničke smjernice za izradu propisa". Riječ je o praktičnim radionicama o temeljnim načelima i postavkama za izradu propisa sukladno Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje je donio Hrvatski sabor ("Narode novine", broj 74/2015).

 

Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku

Od listopada do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 44 polaznika na središnjoj razini. Program izobrazbe održan je 11. listopada, 8. studenog i 6. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U okviru programa "Javne politike" Državne škole za javnu upravu, Ured za zakonodavstvo provodi izobrazbu pod nazivom "Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku". Riječ je o praktičnoj radionici o novom zakonodavnom okviru procjene učinaka propisa i postupku izrade akata procjene učinaka propisa. Dvoje savjetnika održalo je jednu radionicu u listopadu (11. listopada 2017., 20 sudionika), u studenom (8. studenog 2017., 16 sudionika) i u prosincu (6. prosinca 2017., 8. sudionika) koju je pohađalo ukupno 44 državnih službenika. 
 

Primjena ZUP-a u praksi

Od lipnja do prosinca 2017. godine, ovaj program ukupno je pohađalo 34 polaznika na središnjoj razini. Program izobrazbe održan je 12. lipnja i 7. prosinca 2017. godine u Zagrebu.

U okviru programa "Javno upravljanje" Državne škole za javnu upravu, savjetnica Ureda za zakonodavstvo održala je jednu radionicu pod nazivom "Primjena ZUP-a u praksi". Osamnaest polaznica i polaznika ove radionice, kroz predavanja i vježbe ostvaruju kreativnu razmjenu znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja upravnih postupaka, a što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pregledom zakona razraditi postupak i pojasniti pojedine situacije u postupanju te aktivnim vježbama i uz postavljanja pitanja tijekom cijele radionice, upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetan rad u primjeni ovog zakona.
 

Twinning projekt IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini


U okviru provedbe twinning projekta IPA 2012 "Jačanje provedbe zakona" u Bosni i Hercegovini, u svojstvu kratkoročnog stručnjaka, aktivno sudjeluje jedan savjetnik Ureda za zakonodavstvo. Riječ je o twinning projektu, koji provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Slovenije i istoimenog ministarstva iz Republike Austrije za korisničke institucije u Bosni i Hercegovini koje imaju nadležnosti za policijske i unutarnje poslove na razini države Bosne i Hercegovine (Ministarstvo sigurnosti BiH), na entitetskoj razini Federacije Bosne i Hercegovine (Ministarstvo unutarnjih poslova FBiH, uključujući sva ministarstva unutarnjih poslova kantona/županija) i Republici Srpskoj (Ministarstvo unutarnjih poslova RS) te na razini Brčko Distrikta BiH (Policija Brčko Distrikta).

U komponenti koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, u suradnji s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, savjetnik Ureda za zakonodavstvo, aktivno sudjeluje u aktivnostima koje se isključivo odnose na razvoj procjene učinaka propisa i razvoj savjetovanja s javnošću. Planirani završetak projekta je u siječnju 2018. godine.

Pisane vijesti