Bolji zakoni za sve!

Slika /dokumenti/TWL SCIRIAS/Letci/151113 BZ BoljiZakoni NOVO.jpg

Učinak postojećih i novih propisa treba ocjenjivati na temelju činjenica, na transparentan način, kako bi dionici i zainteresirana javnost komentirali nacrte prijedloga propisa. Letak "Bolji zakoni za sve!" osmišljen je da osvijesti dionike o koristi procjene učinaka.


Svakodnevno se susrećemo s propisima pri odlasku na posao, u odgoju i obrazovanju djece, prilikom pristupa zdravstvenim uslugama i drugim javnim službama. Propisi su tu kako bi nas zaštitili kao članove društva, ali su tu i da bi se odgovorno provodili.

Međutim, neki propisi su neučinkoviti i nepotrebni. Provođenje takvih propisa uzrokuje troškove i gubitak vremena poduzećima, obiteljima i administraciji, a istovremeno može i ograničiti rast. Nepotrebna birokracija također stvara veći izazov nego što je to potrebno kod vođenja zaklada, društvenih udruga ili aktivnosti.

Vlada Republike Hrvatske želi osigurati da su svi propisi pravedni i učinkoviti. Ključno za postizanje ovog cilja je osiguravanje da svako ministarstvo koristi procjenu učinaka propisa (RIA) za svaki propis koji donosi značajnije učinke. Svrha je postići odgovarajuću ravnotežu između zaštite građanskih prava, zdravlja i sigurnosti i smanjenja nepotrebne birokracije.    

 
Što je procjena učinaka propisa (RIA)?
 
Procjena učinaka propisa je niz logičkih koraka u pripremi nacrta prijedloga propisa. Jednostavnije, to je mehanizam rješavanja problema za izvršnu vlast i dionike koji pomaže utvrditi najbolji mogući način za rješavanje određenog pitanja ili problema.

Prije donošenja odluke o izradi propisa, izvršna vlast treba razmotriti sljedeće:
 
  • Da li je potrebno intervenirati? Da li smo svjesni obuhvata problema i koji su zapravo stvarni rizici?
  • Ako je potrebno intervenirati, da li to treba biti propis? Postoji li alternativa propisu?
  • Da li se uzima u obzir učinkovit način uz najmanji mogući teret i trošak za one na koje se propis odnosi? 
  • Da li koristi premašuju koristi? Da li postoji dovoljna razina analize koja procjenjuje mogući učinak? Kako propis utječe na pojedino tržište?

Dobro izrađeni propisi utemeljeni na kvalitetno izrađenim procjenama učinaka smanjuju troškove, potiču ekonomski razvoj i inovacije.

Procjena učinaka propisa uz angažman javnosti omogućuje:
 
  • da se sve opcije, uključujući i alternative zakonodavstvu razmotre i da su analizirani troškovi i koristi. Propis je na ovaj način djelotvorniji i smanjuje troškove za poslovanje;
  • transparentno donošenje odluka s mogućnostima uključivanja dionika s prijedlozima i komentarima u svim fazama odlučivanja;
  • učinkovitiji rad izvršne vlasti;
  • inovacije i pomaže tržištu u učinkovitijem funkcioniranju.

Bolje zakonodavstvo, bolje poslovanje

Propisi koji podupiru ekonomski rast, bitni su za poslovanje. Međutim, opsežan i nepotreban zakonodavni nadzor mogu gušiti razvoj jer se na taj način gubi vrijeme i novac koji mogu biti uloženi na dobra i usluge, inovacije proizvoda ili u razvoj bolje poslovne prakse. "Loši" ili nepotrebni propisi stvaraju dodatne troškove, novu birokraciju, guše inovacije ili narušavaju slobode djelovanja.
  
Poslovni sektor, posebice mali i srednji poduzetnici, smatraju da je broj i učestalost izmjena propisa jedan od njihovih najvećih problema, jer uzrokuju troškove s kojima teško izlaze na kraj.

Bolje zakonodavstvo ne samo što podržava poslovanje, nego štiti socijalni, ekološki i ekonomski razvoj u cilju osiguravanja dobrobiti za obitelji, poduzeća i organizacije civilnog društva. Bolje zakonodavstvo, analiza učinaka propisa i razmatranje alternativa zakonodavstvu potrebne su kako bi Hrvatska bila bolje mjesto za poslovni razvoj.


Zašto se trebam uključiti?
 
Ponekad predloženi propisi imaju dodatne troškove koji nisu uzeti u obzir, ili neželjene posljedice koje će utjecati na vas, vašu obitelj ili posao.
Može vam se činiti da predloženi propis nije dovoljno dobro zaštitio vas, vašu obitelj ili vaše poslovanje.
 
Možda imate ideju o tome kako izvršna vlast može postići iste ciljeve kroz alternative zakonodavstvu - primjerice kroz komunikacijsku kampanju ili koristeći ishode poreza kako bi se promijenilo ponašanje u pitanjima kao što su pušenje na javnim mjestima ili vožnja pod utjecajem alkohola.
 
Vaše povratne informacije i ideje pomažu izvršnoj vlasti donijeti pravu odluku u rješavanju problema koji utječu na društvo i poslovanje u Hrvatskoj.
 
 
Kako se mogu uključiti?
 
Svi dokumenti procjene učinaka propisa mogu se naći na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Ako se želite uključiti, možete to učiniti komentiranjem dokumenata procjene učinaka propisa na „e-Savjetovanja“. Ako propis utječe na vas, vašu zajednicu, obitelj ili posao, pružite povratnu informaciju i predložite alternativna rješenja utemeljena na vašem vlastitom iskustvu. Gdje je moguće, koristite dokaze kako bi vaši komentari i prijedlozi bili utemeljeni i kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir.
 
Više informacija
 
Koordinator sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. Ured za zakonodavstvo je stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja koordinira proces procjene učinaka propisa u suradnji s ministarstvima i drugim stručnim nositeljima izrade propisa.
Svako ministarstvo imenuje jednog ili više RIA koordinatora čiji su kontakti dostupni na internet stranicama Ureda za zakonodavstvo.
Letak "Bolji zakoni za sve!" proizvod je twinning light projekta i osmišljen je da širu javnost upozna sa koristima procjene učinaka propisa te o alternativnim pristupima zakonodavstvu. Letak je dostupan za preuzimanje, a možete ga pročitati i ovdje:

Bolji zakoni za sve! by Vlada Republike HrvatskePisane vijesti | Procjena utjecaja | Društvo i zajednica

Dokumenti