Dionici aktivno raspravljali o Nacrtu prijedloga Uredbe u Hrvatskoj gospodarskoj komori

ZAGREB, 2. studeni 2011. - U sklopu twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održano je javno izlaganje i rasprava o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za Prethodnu procjenu, načinu provedbe postupka procjene učinaka propisa i savjetovanja s javnošću i Nacrtu prijedloga Uredbe Strategije procjene učinaka propisa.
 

Ured za zakonodavstvo, u suradnji sa twinning partnerima iz Ujedinjenog kraljevstva i Estonije, predstavio je sadržaj navedenih akata predstavnicima tijela državne uprave, poslovne zajednice i predstavnicima udruga.

Predstavnici ministarstava, poslovne zajednice, sindikata i organizacija civilnog društva imali su priliku čuti nešto više o postupku procjene učinaka propisa, kako je navedeno u Nacrtu prijedloga Uredbe. Naime, procjena učinaka propisa temelji se na nekoliko ključnih koraka i aktivnom dijalogu svih zainteresiranih strana. Procjena učinaka propisa kreće sa definiranjem problema i utvrđivanjem ciljeva. Potom se utvrđuju razne opcije rješavanja problema i postizanja ciljeva. Sve opcije se analiziraju na način da se utvrđuju koristi i troškovi svih opcija na temelju analize i dostupnih podataka. U javnom savjetovanju sa zainteresiranim dionicama procjena učinaka propisa dopunjuje se novim informacijama i činjenicama. Na temelju provedenog javnog savjetovanja, dorađuje se analiza procjene učinaka propisa i odabire opcija. Preporučena opcija je opcija koja donosi najviše koristi u odnosu na troškove. Uz preporučenu opciju, procjena učinaka propisa upućuje na nadzor i provedbu opcije kako bi se mogla izvršiti provedba i evaluacija poduzetih mjera i aktivnosti.

Uz danu podršku Uredu za zakonodavstvo u daljnjim koracima u uspostavi sustava procjene učinaka propisa, dionici su iznijeli svoja mišljenja, prijedloge i sugestije na tekst Nacrta prijedloga Uredbe.

Primjedbe, prijedloge i mišljenja na ove nacrte tekstova dostavljaju se na adresu Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, 10000 zagreb, faksom na broj: +385 1 4569 386, odnosno na e-mail: zakonodavstvo@vlada.hr
 

Pisane vijesti