Domaća praksa procjene učinka predstavljena u Egiptu

Slika /slike/e1244f28-fa56-4f6b-93cf-095ae9bb7850.jpg

U okviru TAIEX misije Europske komisije, predstavnici Ureda prenijeli egipatskim kolegama svoja iskustva u primjeni procjene učinka.

U provedbi TAIEX ekspertne misije "Procjena učinaka propisa" sudjelovali su predstavnici Ureda za zakonodavstvo, čije je svrha bila ojačati kapacitete korisničke institucije pod nazivom Agencije za regulatornu reformu i razvojne aktivnosti Egipta (eng. The Egyptian Regulatory Reform and Development Activity – ERRADA) za primjenu procjene učinaka propisa. Misija se temeljila na prijenosu dobre prakse Republike Hrvatske na području primjene propisa iz područja procjene učinaka propisa, razvoju alata procjene učinaka propisa i primjeni procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku.

U okviru trodnevnog seminara, korisničkoj instituciji predstavljen je osnovni teorijski model ciklusa javnih politika od postavljanja agende, formulacije politika, donošenja odluka, provedbe i vrednovanja uspjeha provedene javne politike. Uz ovaj model usko je vezana procjena učinaka propisa, stoga je u središnjem dijelu seminara, detaljno predstavljena metodologija procjene učinaka propisa.

U osnovi predstavljeni su svi koraci procjene učinaka propisa od definiranja problema, postavljanja ciljeva, osmišljavanja različitih načina rješavanja problema (od nenormativnih do normativnih opcija), utvrđivanja i analize učinaka, do savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću, do zaključno praćenja i vrednovanja. Detaljno je predstavljena dobra praksa i načini utvrđivanja problema i ciljeva uz utvrđivanje različitih normativnih i nenormativnih opcija, a što je popraćeno praktičnim primjerima i vježbom.

U drugom dijelu seminara predstavljen je pristup analizi troškova i koristi opcija, osobito u slučaju normativne opcije. Analizirani su troškovi propisa i njihova podjela uz praktični primjer i vježbu. U završnom dijelu seminara predstavljen je zakonodavni postupak Vlade Republike Hrvatske i dobra praksa izrade zakonodavnih prijedloga.Pisane vijesti