Informacija o provedbi savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije procjene učinaka propisa

I N F O R M A C I J A o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Strategije procjene učinaka propisa.
 

Nositelj izrade Nacrta prijedloga Strategije procjene učinaka propisa je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg sv. Marka 2.

Pravni izvori: Temelj za izradu Nacrta prijedloga Strategije je članak 8. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine”, broj 90/11).

Neposredni dionici u izradi ovog Nacrta prijedloga Strategije su: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s twinning partnerima: Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) i Ministarstvo pravosuđa Republike Estonije.

Ostali dionici u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga Strategije su: Ministarstvo financija; Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo turizma; Ministarstvo obrane; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija; Ministarstvo regionalnog razvoja i šumarstva i vodnoga gospodarstva; Ministarstvo kulture; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo uprave; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; Hrvatska udruga poslodavaca; Hrvatska obrtnička komora; Hrvatska udruga banaka; Hrvatska gospodarska komora.

Način sudjelovanja javnosti u postupku savjetovanja: Javnost može u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije procjene učinaka propisa sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku. 

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 30 dana od dana objave na internet stranici ovoga tijela, i to od 20. listopada do 21. studenog 2011. godine, na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb; elektroničkom poštom na: e-mail: zakonodavstvo@vlada.hr, faksom: +385 1 4569 386.

Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga Strategije procjene učinaka propisa razmotrit će se i na okruglom stolu s dionicima prema posebnom pozivu, a Nacrt će biti dostavljen i nadležnim središnjim tijelima državne uprave radi davanja mišljenja.

Način informiranja javnosti o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima dostavljenim za vrijeme predmetnog savjetovanja: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske će na svojim internetskim stranicama dati odgovarajuću obavijest.

PREDSTOJNICA UREDA

Zdenka Pogarčić, v.r.
 

Pisane vijesti