Izmijenjena Uredba o Uredu za zakonodavstvo

ZAGREB, 1. rujna 2011. – Temeljem Zakona o procjeni učinaka propisa, Vlada Republike Hrvatske izmijenila je Uredbu o Uredu za zakonodavstvo. Ovom izmjenom, Ured za zakonodavstvo uskladio je poslove koje obavlja na temelju Zakona o procjeni učinaka propisa.
 

Uredbom se usklađuje stvarno stanje obavljanja poslova unutar ustrojenih Odjela Ureda, s obzirom na to da su se složenost poslova iz djelokruga Ureda, visok stupanj samostalnosti u obavljanju poslova i potreba za žurnim i pravovremenim izvršavanjem povjerenih zadaća, ukazali kao razlozi za promjenu organizacije rada unutar pojedinih ustrojstvenih jedinica Ureda. Stoga je bilo potrebno pravno tehnički izmijeniti naziv dosadašnjeg Odjela za razvoj sustava i koordinaciju učinaka propisa, kako bi se naziv toga Odjela uskladio sa stvarnim obujmom posla.
 

Pisane vijesti