Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor

Slika /slike/untitled-1203.jpg

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izradio je Nacrt Prijedloga jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor.

Javna rasprava o Prijedlogu jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor održana je u razdoblju od 20. prosinca 2014. godine do 1. veljače 2015. godine. Očekuje se njihovo uvrštavanje u dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora kako bi se omogućila izrada akata koje donosi Hrvatski sabor jedinstvenom metodologijom, jedinstvenom pravnom tehnikom i terminološko usklađenima.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti