Objavljeno Izvješće o radu Ureda za 2014. godinu

Slika /slike/150420 Izvjesce.jpg

Izvješće obuhvaća zakonodavne poslove i poslove procjene učinaka propisa te međunarodne suradnje. Ukupno je obrađeno 1705 predmeta, a stvoren je 2591 akt.

Najviše pojedinačnih akata, 1080, stvorio je Ured, što je 36,6% ukupnog broja akata. Ured je najviše akata razmijenio sa Ministarstvom financija, koje je stvorilo ukupno 198 akata, odnosno 6,71%. Slijede Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sa 161 aktom (5,46), Ministarstvo gospodarstva sa 124 akta (4,20%) te razni pružatelji usluga sa također 124 akta (4,20) navedeno je u Izvješću o izvršenju Godišnjeg plan rada Ureda za zakonodavstvo
 
Gotovo trećina predmeta (32,4%) odnosi se na davanje mišljenja na odluke, a ostalih 30% predmeta odnosi se na mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona i mišljenja na uredbe. Nešto iznad 10% predmeta odnosi se na mišljenja na primjenu zakona i drugih propisa.
 
U 2014. godini ukupno je obrađeno 1448 predmeta koji se odnose na zakonodavne poslove. Kada je riječ o predmetima prema vrsti mišljenja, 38% predmeta u zakonodavnim poslovima odnosi na odluke Vlade. Mišljenja na prijedloge zakona koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru (21,1%) i uredbe koje donosi Vlada (14,6%) ukupno čine gotovo 36% predmeta u zakonodavnim poslovima.
 
Ured je u dijelu koji se odnosi na poslove procjene učinaka i međunarodne suradnje propisa obradio 81 predmet. Nešto više od 60% predmeta odnosilo se na suradnju s međunarodnim tijelima i organizacijama. To su predmeti koji se odnose na pripremu projektne dokumentacije za TWL projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine" te na praćenje statusa projekta sukladno projektnom ciklusu. Također, dio ovih predmeta odnosi se na menadžment Jedinice za provedbu projekata Ureda. 
 
Mišljenje Ureda u području primjene propisa procjene učinaka sastavni je dio mišljenja Ureda o usklađenosti zakona iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav EU, stoga nisu iskazani kao posebni predmeti procjene učinaka propisa u Urudžbenom zapisniku Ureda, već se iskazani kroz interni Pomoćni zapisnik Ureda. Na temelju interne Pomoćne urudžbene knjige Ureda, u 2014. godini ukupno je obrađeno 83 predmeta koji se odnose na davanje mišljenja na provedbu propisa iz područja procjene učinaka propisa.
 
U sklopu provedbe projekata Ured je ostvario daljnju suradnju sa SIGMA-om s ciljem daljnjeg jačanja internih administrativnih kapaciteta Ureda i središnjih tijela državne uprave na području izrade propisa i primjene procjene učinaka propisa, provedbom projekta "Analiza politike procjene učinaka propisa i kapaciteta za izradu propisa u Republici Hrvatskoj".
 
Tijekom 2014. godine, izrađena je projektna dokumentacija za TWL projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015.".  Odobrena natječajna dokumentacija poslana je na sve zemlje članice EU u listopadu 2015. s ciljem prikupljanja ponuda za odabir TWL partnera. Po završetku natječaja, evaluacijski odbor odabrao je TWL partnera u prosincu 2014. godine. Projekt je na koncu 2014. godine bio u fazi ugovaranja projekta sa odabranim TWL partnerom.
 

Pisane vijesti | Istraživanja i analize