Održan seminar o kvaliteti zakondavstva

ZAGREB, 25. srpnja 2011. – Ured za zakonodavstvo, u suradnji s SIGMA-om, zajedničkom inicijativom OECD-a i EU, održao je, 22. srpnja 2011. godine u Hotelu Regent Esplanade, drugi po redu, jednodnevni seminar pod nazivom "Unaprjeđenje kvalitete zakonodavstva u Hrvatskoj " .


 

Fokus drugog seminara bio je na pitanju što to znači kvalitetno zakonodavstvo u Europskoj komisiji i u nekim zemljama članicama EU, koji su to praktični problemi u pisanju propisa te kako ih rješavati.

Gospodin Edward Donelan, uveo je sudionike seminara, u problematiku kvalitete zakonodavstva u međunarodnom kontekstu. Istaknuo je da se kvaliteta zakonodavstva može unaprijediti ako se slijedi šest načela za kvalitetno zakonodavstvo, ako se obrati pažnja na kontinuiranu edukaciju pravnih stručnjaka na izradi propisa te ako se obrati pažnja na zakonodavne procese u kojima se odvija izrada propisa. Kvalitetno zakonodavstvo ostvaruje se kroz šest načela: nužnost, učinkovitost, proporcionalnost, transparentnost, odgovornost i dosljednost. Briga za ljudske potencijale također vodi ka kvalitetnijem zakonodavstvu kroz proces zapošljavanja, edukacije, trajnog usavršavanja i brige o zaposlenicima kroz politiku zadržavanja zaposlenika. Osim toga, dobro optimiziran proces koji prolazi kroz nekoliko faza, od jasno definirane politike, definiranih ciljeva koji se žele ostvariti kroz propis, jasnih uputa za pisanje propisa pa sve do završne provjere kvalitete propisa utječe na sami ishod kvalitetnog propisa, što u konačnici dovodi do svrsishodnog zakonodavstva.

Gospodin William Robinson prezentirao je proces izrade propisa u Europskoj komisiji te je iznio praktične korake koje poduzima Europska komisija u težnji za kvalitetnijim zakonodavstvom Europske unije. Europska komisija ima decentralizirani sustav izrade propisa u kojem sve preliminarne nacrte propisa izrađuju službenici Općih uprava, odnosno stručnjaci za određeno područje. Završne radnje na izradi propisa vrše pravni redaktori Europske komisije koji su podijeljeni u timove. Područja politika Europske komisije podijeljena su između timova na način da svaki tim pravnih redaktora pokriva rad određenog broja Općih uprava. Bolje poznavanje zakonodavnog okvira vezanog uz određeno područje omogućilo je da pravni redaktori ne unose samo izmjene formalne prirode, već da stave naglasak na važnije odlike samog nacrta. Kvaliteta zakonodavstva Europske unije pokušava se unaprijediti kroz kontinuiranu edukaciju službenika Komisije, kroz izradu praktičnih vodiča za izradu propisa te upotrebom informacijskih tehnologija.

Gospodin St John Bates dao je pregled praktičnih načina unaprjeđenja kvalitete izrade propisa. Kvalitetna izrada propisa postoji onda kada postoje utvrđeni i u potpunosti ispunjeni pravni ciljevi uključivanjem relevantnih zakonskih prava i obveza na precizan i jasan način, uz istovremeno osiguravanje usklađenosti nacrta s mjerodavnim normama i povezivanje s ostalim postojećim pravnim normama na učinkovit i dosljedan način. Postoji nekoliko načina unaprjeđenja kvalitete zakonodavstva. Jedan od njih je logička i dosljedna pravna podjela propisa na dijelove, dijelove na poglavlja, poglavlja na članke, a članke na stavke i podstavke. Takva podjela olakšava poimanje strukture propisa te jednostavnije pronalaženje relevantnih odredbi. Nadalje, potrebno je imati u vidu jezičnu preciznost i jasnoću. Savjet je biti pažljiv pri odabiru riječi. Ne koristiti različite riječi ili fraze za izražavanje iste stvari ili koncepta unutar jednog propisa. Osim toga, potrebno je obratiti pažnju na preciznost izmjena i dopuna propisa.

U drugom dijelu seminara, sudionici seminara su u grupnoj raspravi pokušali odgovoriti na pitanja što znači dobra kvaliteta zakonodavstva za Republiku Hrvatsku te kako se znanje o pisanju propisa može zadržati u sustavu i strukturirati.

Seminar je bio namijenjen državnim službenicima koji u ministarstvima, svakodnevno rade na izradi i pisanju propisa.

Prvi seminar na ovu temu održao se 09. svibnja 2011. godine, gdje su sudionici seminara stekli uvid u različite pristupe izradi propisa u Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj komisiji.
 

Pisane vijesti