Okrugli stol o sanacijama banaka u Hrvatskoj

U organizaciji Hrvatske udruge banaka održava se okrugli stol "Sanacije banaka u Hrvaskoj: 15 godina poslije" u četvrtak, 23. travnja s početkom u 12 sati u Strossmayer salonu Palace hotela Zagrebm, Trg J.J. Strossmayera 10.

Za okruglim stolom o ovoj temi razgovarat će:
  • Velimir Šonje, direktor Arhivanalitike,
  • Marija Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
  • Ljubinko Jankov, izvršni direktor Sektora istraživanja Hrvatske narodne banke i
  • Borislav Škegro, Quaestus.


Najave | Istraživanja i analize | Ekonomija