Seminari o procjeni učinaka propisa

Slika /slike/141009 RIM 01.jpg

U okviru Twinning light projekta IPA 2011 "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine" u tijeku je održavanje edukacijskih ciklusa o procjeni učinaka propisa.

Od 15. rujna do 30. listopada 2015. godine u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održavaju se edukacijski ciklusi o procjeni učinaka propisa na kojima će sudjelovati više od 300 sudionika iz tijela državne uprave, gospodarskog sektora i nevladinih organizacija.

Edukacijski ciklusi obuhvaćaju teme vezane uz procjenu učinaka propisa s naglaskom na procjenu gospodarskih učinaka propisa, procjenu ekoloških učinaka propisa te procjenu učinaka propisa na socijalni sektor kao i teme kontrole kvalitete Iskaza o procjeni učinaka propisa, alternativa zakonodavstvu i sl.

Materijale sa edukacijskog ciklusa dostupni su na stranicama Ureda za zakonodavstvo.
 

Pisane vijesti