SIGMA misija u posjeti Uredu za zakonodavstvo

Slika /slike/SigmaHeader_May2014.jpg

ZAGREB, 28. ožujka 2014. – U razdoblju od 24. od 28. ožujka 2014. godine, u Uredu za zakonodavstvo boravila je misija SIGMA-e za izradu SIGMA izvješća o provedbi procjene učinaka propisa i kapaciteta za izradu propisa u Republici Hrvatskoj.

Svrha SIGMA misije je utvrditi napredak u dosadašnjem radu na provedbi procjene učinaka propisa i utvrditi status izgradnje kapaciteta središnjih tijela državne uprave za kvalitetniju izradu propisa. Izrada izvješća temelji se na odgovorima na okvirni upitnik i na provedenim intervjuima pojedinih predstavnika središnjih tijela državne uprave i dionika.

U provedbi SIGMA misije sudjelovali su predstavnici središnjih tijela državne uprave, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i organizacija civilnog društva, konkretno:

Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo financija, Državna škola za javnu upravu, Američka gospodarska komora, Hrvatski pravni centar, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga banaka.

Osnova za izradu izvješća bili su dostupni brojčani pokazatelji, odgovori na okvirni upitnik te razgovor sa predstavnicima naprijed navedenih institucija. U dijelu koji se odnosi na procjenu učinaka propisa izvješće će nastojati odgovoriti na pitanje poput trenutnog statusa provedbe postupka procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj u odnosu na europsku i svjetsku praksu provedbe ovoga postupka, na kvalitetu provedbe metodologije procjene učinaka propisa te na samu kvalitetu izrade dokumenata koji su sastavni dio postupka.

U dijelu koji se odnosi na proces izgradnje kapaciteta za izradu propisa u Republici Hrvatskoj, izvješće će nastojati odgovoriti kojim kapacitetima državna uprava raspolaže kada je riječ o pisanju propisa te će postaviti trenutni status u odnosu na europsku i svjetsku praksu izgradnje kapaciteta za izradu propisa.

Predmetno izvješće bit će objavljeno na internet stranicama Ureda za zakonodavstvo nakon što ga objavi SIGMA.

Ured za zakonodavstvo i SIGMA međusobno uspješno surađuju od 2009. godine, a na temelju ove suradnje tijekom 2009. i 2010. godine, provedena su dva kratkoročna projekta izgradnje kapaciteta za procjenu učinaka propisa.

SIGMA (Support for improvement in Governance and Management) je zajednička inicijativa OECD-a i Europske unije za pomoć zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima za članstvo u Europskoj uniji u jačanju kapaciteta u pet ključnih područja: državna služba, javne financije i revizija, javna nabava, oblikovanje javnih politika, strategija i reforma.

Fotografija - izvor: www.sigmaweb.org

Pisane vijesti