U 2015. izvršeno 11 posto planiranih zakonodavnih aktivnosti

Slika /slike/150420 Report.jpg

Trend upućivanja neplaniranih nacrta prijedloga zakona u proceduru Vlade nastavio se i u 2015. godini sa 92 utvrđena nacrta prijedloga zakona.

U 2015. godini, Vlada je utvrdila 8 prijedloga zakona iz kvote planiranih nacrta prijedloga zakona, dok je ukupna zakonodavna aktivnost Vlade dosegla 116 prijedloga zakona, pokazalo je Izvješće o Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2015. godinu.
 
Godišnji plan normativnih aktivnosti sadrži:
  • Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva,
  • Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa.

Stručni nositelji planirali su izradu 41 nacrta prijedloga zakona u dijelu plana koji se odnosi na područje hrvatskoga zakonodavstva, a do kraja 2015. godine u zakonodavnu proceduru uputili su 5 nacrta prijedloga zakona, odnosno 12,2% planiranih zakonodavnih aktivnosti iz ovog dijela Godišnjeg plana.
 
Najbolji rezultat postigli su podjednako Državna uprava za zaštitu i spašavanje te Državni  hidrometereološki zavod  sa 100% izvršenjem,  odnosno upućen je po jedan nacrt prijedloga zakona. Drugi  najbolji rezultat postiglo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja od 50% izvršenja, odnosno upućivanjem dva nacrta prijedloga zakona od planiranih dva. Slijede Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđa sa upućivanjem jednog nacrta prijedloga zakona.

U dijelu koji se odnosi na Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa koji obuhvaća planirane propise u području hrvatskoga zakonodavstva i Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, za 2015. godinu planirano je ukupno 34 zakona, a utvrđeno je svega tri nacrta prijedloga zakona, što je 8,8% planiranih zakona za postupak procjene učinaka propisa.

Najbolji rezultat izvršenja postiglo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u 50% iznosu, to jest upućena su tri planirana nacrta prijedloga zakona u zakonodavnu proceduru. Svi ostali stručni nositelji nisu uputili planirane nacrte prijedloga zakona u postupku procjene učinaka propisa.
 
U 2015. godini, ukupno je bilo osam nacrta prijedloga zakona koji su imali iskaz o procjeni učinaka propisa, budući da se uz tri postupka procjene učinaka propisa provedenih sukladno Planu normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa provelo još pet postupaka iz neplaniranih zakonodavnih aktivnosti:
  1. Zakon o protuminskom djelovanju; stručni nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova;
  2. Zakon o osobnoj iskaznici; stručni nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova;
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša; stručni nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode;
  4. Obiteljski zakon (EU); stručni nositelj: Ministarstvo socijalne politike i mladih;
  5. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji (EU); stručni nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode;
  6. Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Kyotskog Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; stručni nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode;
  7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi; stručni nositelj: Ministarstvo socijalne politike i mladih;
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske; stručni nositelj: Državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
Tijekom provedbe Godišnjeg plana središnja tijela državne uprave imala su odstupanja od provedbe Godišnjeg plana. Ove neplanirane zakonodavne aktivnosti, koje su u osnovi iznimke od usvojenog Godišnjeg plana, uzimaju se kao naknadne tj. ad hoc zakonodavne aktivnosti.
 
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, stručni nositelji izrade propisa ukupno su izradili 92 neplanirana nacrta prijedloga zakona.

Najveći broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2015. godini imalo Ministarstvo financija od 18,5%, odnosno 17 neplaniranih nacrta prijedloga zakona. Ministarstvo pravosuđa slijedi sa 13% odnosno 12 neplaniranih nacrta prijedloga zakona. Slijede Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Ova četiri stručna nositelja uputila su u zakonodavnu proceduru nešto više od polovice (53,3%) svih neplaniranih zakonodavnih aktivnosti.

 
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je 116 nacrta prijedloga zakona u prvom čitanju i u hitnom postupku na 68 sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Pisane vijesti