Metodološki alati za procjenu učinaka propisa

Kroz twinning light projekt napravljena je analiza dosadašnjih smjernica za procjenu učinaka propisa (Smjernice za državne službenike, Smjernice za dionike, stručnu javnost te Smjernice za službenike Ureda za zakonodavstvo). Putem niza sastanaka sa tijelima državne uprave, koordinatorima procjene učinaka propisa te analizu dokumenata procjene učinaka propisa identificirana je najbolja praksa primjene postupka procjene učinaka propisa. Na rezultatima ovih analiza pristupljeno je ažuriranju smjernica procjene učinaka propisa, na način da su izrađene jedinstvene Smjernice za procjenu učinaka propisa.

Smjernice za procjenu učinaka propisa (eng. RIA Guidelines) sadrži pregled metodologije procjene učinaka propisa, prezentira postupak procjene učinaka propisa te tehničke alate koji pomažu prilikom izrade analiza učinaka.

Smjernice za procjenu učinaka propisa sadrže:
  • što je procjena učinaka propisa;
  • postupak procjene učinaka propisa;
  • metodologija za izradu dokumenata procjene učinaka propisa;
  • tehničke smjernice za analizu.

Smjernice su dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku:  
Osim ažuriranih Smjernica za procjenu učinaka, u okviru twinning light projekta razmatrana je ideja o osmišljavanju jedinstvenog kalkulatora procjene učinaka propisa i jedinstvene baze podataka o troškovima za potrebe analize pozitivnih i negativnih učinaka propisa. Na ovaj način, pomoću jedinstvenih metodoloških alata poboljšala bi se kvaliteta analize troškova i koristi, što bi doprinijelo monetizaciji troškova i koristi propisa.

Ovdje donosimo UK model kalkulatora procjene učinaka propisa (eng. Impact Assessment Calcutor) i jedinstvene baze podataka (eng. Unit Cost Database) koji mogu poslužiti za početnu poziciju mjerenja koristi i troškova do prilagodbe alata za hrvatske prilike.