Održan sastanak Mreže za bolje propise u Berlinu

Slika /slike/191227 BRN Berlin.jpg

Na sastanku je raspravljen prijedlog sustava "One-In, One-Out" u Europskoj komisiji.

Studija izvedivosti pod nazivom "Uvođenje sustava "Jedan unutra, jedan van" u Europskoj komisiji" (eng. Feasibility Study: Introducing "One-In-One-Ou" in the European Commission") predstavljena je od strane autora studije Andrea Rende, starijeg istraživača u Centru za studije europskih javnih politika (eng. Centre for European Policy Studies).

Ovaj sustav predstavlja načelo da se prilikom predlaganja svakog novog propisa kojim se "unose" novi troškovi za poslovanje i građane, nađe jednak ili veći iznos troškova koji će se "iznijeti" iz sustava, stavljanjem van snage ili izmjenom propisa na snazi. Ovdje je riječ o troškovima koji se mogu brojčano izraziti i mogu se staviti u odnos između troškova koji se stvaraju i troškova koji će se neutralizirati. Po pitanju vremenske odrednice, propisi koji će se staviti van snage trebaju se pronaći u vremenskom roku do šest mjeseci ili do kraja tekuće godine. Kod dizajna sustava OIOO potrebno je utvrditi obuhvat, vrste troškova (najčešće izravni), vremensko razdoblje za pronalazak troškova za "izlazak", moguća izuzeća od primjene te mogućnost "kreditiranja" (eng. banking). Ovdje je riječ o "kreditiranju" na način da se pronađene uštede mogu zadržati i koristiti prilikom donošenja drugih propisa koji se mogu "kreditirati", budući da "unose" više troškova pa će "kreditiranjem" doći do izravnavanja.

Studija izvedivosti dostupna je na stranici Centra za studije europskih javnih politika (eng. Centre for European Policy Studies).


Objava za medije njemačkog federalnog ministra Petera Altmaiera o mogućnosti uvođenja ovoga sustava u Europskoj komisije dostupna je ovdje.

Pisane vijesti