O Uredu

Ured za zakonodavstvo stručna je službe Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 150/11, 119/14, 93/16 i 118/18).

Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
 

Vizija

Stručan, odgovoran ured Vlade Republike Hrvatske koji iskustvom i znanjem osigurava razvoj boljeg i kvalitetnijeg zakonodavstva tako da novo zakonodavstvo postiže zadane ciljeve uz niske troškove i bez nepotrebnih prepreka, a kako bi se ostvarili ciljevi Vlade Republike Hrvatske.
 

Misija

Osigurati usklađenost propisa i drugih akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravni sustav Europske unije, osigurati učinkovit i samostalan sustav procjene učinaka propisa te osigurati učinkovit sustav savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva.