O ravnateljici

Zdenka Pogarčić

 • rođena 13. travnja 1959. godine
 • majka jednog djeteta
 

Obrazovanje

 •  1985. položen pravosudni ispit
 •  1978. – 1982. Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, nagrada Univerziteta u Sarajevu za odličan uspjeh tijekom studija
 

Profesionalna karijera

 • 29. prosinca 2011. do danas  - Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo (kao državna službenica imenovana na tu dužnost temeljem  javnog natječaja)
 • 10. srpnja 2008. do danas - Glavna urednica „Narodnih novina“- službenog lista Republike Hrvatske
 • 10. srpnja 2008. – 29. prosinca 2011. – Predstojnica Ureda za zakonodavstvo (kao državna službenica imenovana na tu dužnost temeljem  javnog natječaja)
 • 3. veljače 2005. – 10. srpnja 2008. - Zamjenica predstojnice Ureda za zakonodavstvo
 • 1. prosinca 2000. – 3. veljače  2005. – Savjetnica u Uredu za zakonodavstvo
 • 1994. – 2000. – Savjetnica i urednica u Pravno-ekonomskom listu ¨INFORMATOR¨ d.d. Zagreb
 • 1986. – 1994. – Sutkinja, Općinski sud u Sarajevu – Građanski odjel
 • 1983. – 1985. – Pripravnica, Općinski sud I u Sarajevu - Građanski i Kazneni odjel, Općinsko javno tužilaštvo u Sarajevu 
 

 Stručni radovi, publikacije i sudjelovanje u pravnoj edukaciji

 • od 1994. do danas – objavljen niz radova u različitim stručnim publikacijama i zbornicima iz područja: građanskog prava, stvarnog prava, obveznog prava, obiteljskog prava,nasljednog prava,  građansko-parničnog procesnog prava, građansko-ovršnog procesnog prava, stečajnog prava, trgovačkog statusnog i trgovačkog ugovornog prava, prava javne nabave, prava tržišnog natjecanja, prava zaštite potrošača i drugih pravnih područja.
 • od 2000. do danas. – autorica niza knjiga sa komentarima, poveznicama pojmova i pojašnjenjima, objavljenih u izdanju "Narodnih novina", TEB – Poslovno savjetovanje Zagreb, RRIF i drugih izdavača, pored ostalih: 2013. Zbirka propisa za područje procjene učinaka propisa (2013. godina), Zakon o javnoj nabavi (2012. i 2013. godina), Zbirka propisa za područje upravljanja i raspolaganju državnom imovinom (2013.), Zbirka propisa za područje prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije (2013.), 2003. – koautorica i urednica knjige "Obveze trgovaca u zaštiti potrošača" – izdavač Narodne novine – urednici profesor dr. Mihajlo Dika i Zdenka Pogarčić; Skupina autora: dr. T. Borić, mr. M. Baretić, dr. M. Dika, dr. T. Josipović i Zdenka Pogarčić
 • 2007. – koautorica Programa izobrazbe za pravnike – napredni stupanj "Izrada pravnih propisa" i koautorica i koordinatorica izrade cjelovitog Programa izobrazbe za nepravnike i pravnike (osnovni i napredni stupanj) "Izrada pravnih propisa" pri Ministarstvu uprave – Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika
 • od 2003. do danas – u okviru različitih programa pravne edukacije i  stručnog informiranja   sudjeluje kao autor, predavač, moderator i stručna urednica na nizu savjetovanja, seminara, okruglih stolova i radionica kojima je cilj upoznavanje pravnika i šire javnosti sa aktualnostima u zakonodavstvu i praksi,pored ostalih, na sljedećim seminarima: Obveze trgovaca u zaštiti potrošača; Zaštita tržišnog natjecanja; Javna nabava – Aktualnosti u pravnoj regulativi i praksi; Ovršni zakon – aktualnosti u ovrsi na plaći; Nomotehnika – pravila za izradu pravnih propisa – osnovni i napredni programi izobrazbe za rukovodeće državne službenike, državne službenike i nepravnike i EU fondovi – edukacija za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Procjena učinaka propisa, Aktualnosti u sustavu upravljanja državnom imovinom, Novine u sustavu prostornog uređenja, gradnje, građevinske inspekcije i dr.
 • 2008. do danas – ispitivač za polaganje državnog stručnog ispita za predmete "Ustavno ustrojstvo i sustav državne uprave" pri Ministarstvu uprave
 • 2015. – predavač u sklopu programa AmCham Talents u organizaciji Američke trgovačke komore u Republici Hrvatskoj


Članstva u stručnim radnim tijelima, komisijama i vijećima

 • 2008. do 2012. – članica Komisije Vlade Republike Hrvatske za pravna pitanja u odnosima sa Svetom Stolicom
 • 2012. do danas - članica Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke Crkve za rješavanje pravnih pitanja
 • 2013. do danas – članica AmChama (American chamber of commerce in Croatia)
 • 2011. - članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 
 • 2009. – 2010. - članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu Promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine
 • 2003. do 2014. - stalna članica Stručnog savjeta "Programa pravne edukacije i informiranja" Narodnih novina d.d. Zagreb"
 • 2004. do danas – članica Stručnog vijeća časopisa "Financije i porezi"
 • 1995. do danas – suradnica Hrvatskog pravnog centra

 
Studijska usavršavanja, projekti i seminari

 • 2015. - studijsko usavršavanje u području procjene učinaka propisa u institucijama Velike Britanije nadležnim za procjenu učinaka propisa (UK Department for Business, Innovation and Skills; Better Regulation Delivery Office; Regulatory Policy Committee)
 • 2015. - voditeljica Twinning Light projekta „Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine“
 • 2014. - SAD, Washington, International Visitor Leadership Program "Transparency and Accountability", the United States of America Department of State
 • 2014. - "Nomotehnika i recepcija europskih propisa u nacionalni pravni sustav – francuski primjer" u organizaciji Ministarstva uprave i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagreb
 • 2011. - studijsko usavršavanje u području procjene učinaka propisa u državnim institucijama u Velikoj Britaniji i Estoniji (edukacije u parlamentima, vladama i relevantnim ministarstvima, agencijama i NGO-ima)               
 • 2011. do 2012. -  Voditeljica Twinning projekta "Razvoj sustava procjene učinaka propisa"
 • 1995. – 1997. - u Hrvatskom pravnom centru aktivno surađivala u Projektu "Pravne posljedice disolucije bivše SFRJ (učešće na tri međunarodne konferencije) te u nizu drugih projekata s ciljem poticanja vladavine prava sa aspekta pravne struke
 • 2013. - "Partnerstvo zakonodavne i poslovne zajednice u postupku donošenja zakona – iskustva SAD-a", Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, Zagreb – panelist
 • 2010. – danas – sudionik više okruglih stolova na temu procjene učinaka propisa i kvalitete izrade propisa
 

Humanitarni rad

 • rujan 1993. – travanj 1994. – tajnica humanitarne udruge "Akcija Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu"
 • 1993. – aktivistica u Centru za žene žrtve rata, Zagreb
 

Strani jezici

 • aktivno: engleski i francuski jezik
 • pasivno: talijanski jezik
 

Hobiji

 • čitanje, glazba, filmovi
 • šetnje sa silky terijerima Bellom i Rickijem