O ravnateljici

Zdenka Pogarčić


Obrazovanje 

 • 1985. - položen pravosudni ispit
 • 1978. - 1982. završen Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • 1982. - nagrada Univerziteta u Sarajevu za izvrstan uspjeh tijekom studija
 

Profesionalna karijera

 • od 10. srpnja 2008. godine do danas - ravnateljica Ureda za zakonodavstvo
 • od 10. srpnja 2008. do danas - glavna urednica "Narodnih novina", službenog lista Republike Hrvatske
 • od 3. veljače 2005. do 10. srpnja 2008. zamjenica predstojnice Ureda za zakonodavstvo
 • od 1. prosinca 2000. do 3. veljače 2005. savjetnica u Uredu za zakonodavstvo
 • od 1994. do 2000. savjetnica i urednica u pravno-ekonomskom listu "Informator" d.d. Zagreb 
 • od 1986. - 1994. - sutkinja, Općinski sud I. u Sarajevu - Građanski odjel
 • od 1983. - 1985. - pripravnica, Općinski sud I. u Sarajevu - Građanski i kazneni odjel, Općinsko javno tužilaštvo I. u Sarajevu
 

 Stručni radovi, publikacije i sudjelovanje u pravnoj edukaciji

 • 2023. - danas - autorica i trener programa izobrazbe pod nazivom „Osnove nomotehnike“ u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2023. - danas - autorica i trener programa izobrazbe pod nazivom „Nomotehnika  napredni stupanj“ u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2023. - danas - autorica i trener programa izobrazbe „Način rada Vlade u postupku izrade i donošenja propisa“ s posebnim osvrtom na provedbu instrumenata politike boljih propisa, u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2019. - 2022. - predavač općeg dijela državnog stručnog ispita u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2019. - 2022. - autorica i predavač u okviru programa "Nadležnost, način izrade i postupak donošenja propisa i drugih akata Vlade" u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2018. - 2022. - autorica i predavač u okviru programa "Izrada propisa" - napredni stupanj u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2016. i 2017. - autorica, koordinatorica i predavač u okviru programa "Nomotehničke smjernice u izradi propisa" u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2015. predavač u sklopu programa AmCham Talents u organizaciji Američke trgovačke komore u Republici Hrvatskoj
 • od 2008. do danas - ispitivač na državnim stručnim ispitima za predmete "Ustavno ustrojstvo" i "Sustav državne uprave" pri Ministarstvu uprave.
 • 2007. autorica, koordinatorica i predavač u okviru cjelovitog Programa izobrazbe za nepravnike i pravnike - osnovni i napredni stupanj "Izrada pravnih propisa" pri Ministarstvu uprave - Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika
 • od 2003. do danas autorica, predavač, moderator i stručna urednica niza savjetovanja okruglih stolova i radionica kojima je cilj upoznavanje pravnika i šire javnosti s aktualnostima u zakonodavstvu i praksi ("Obveze trgovaca u zaštiti potrošača", "Zaštita tržišnog natjecanja", "Javna nabava - aktualnosti u pravnoj regulativi i praksi", "Ovršni zakon - aktualnosti u ovrsi na plaći", "Nomotehnika - pravila za izradu pravnih propisa" (osnovni i napredni program izobrazbe za rukovodeće državne službenike i državne službenike, pravnike i nepravnike), "Europski fondovi - edukacija za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu", "Procjena učinaka propisa", "Aktualnosti u sustavu upravljanja državnom imovinom", "Novine u sustavu prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije" i dr.)
 • od 2000. do danas - autorica više stručni priručnika sa komentarima, poveznicama pojmova i pojašnjenjima objavljenih u izdanju "Narodnih novina" d.d. Zagreb, TEB - poslovno savjetovanje d.d., Zagreb, RRIF i drugi izdavači (Zbirka propisa o procjeni učinaka propisa - 2013. godina; Zakon o javnoj nabavi - 2012., 2013. i 2017.; Zbirka propisa za područje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom - 2013.; Zbirka propisa za područje prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije - 2013.; koautorica i kourednica knjige "Obveze trgovaca u zaštiti potrošača" - 2003.
 • od 1994. do danas - objavljen niz radova u različitim stručnim publikacijama i zbornicima za područja građanskog, stvarnog obveznog i obiteljskog prava, građansko-parničnog procesnog prava, građansko-ovršnog procesnog prava, stečajnog prava, trgovačkog statusnog i trgovačkog ugovornog prava, prava javne nabave, prava tržišnog natjecanja, prava zaštite potrošača te druga pravna područja.


Članstva u stručnim radnim tijelima, komisijama i vijećima

 • od 2012. do danas - predstavnica Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja
 • od 2013. do danas - članica AmChama (American Chambers of Commerce in Croatia)
 • od 2008. do 2012. - članica Komisije Vlade Republike Hrvatske za pravna pitanja u odnosima sa Svetom Stolicom
 • 2011. - članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • od 2009. - 2010. - članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine
 • od 2003. - 2014. - članica Stručnog savjeta "Programa pravne edukacije informiranja" "Narodnih novina" d.d. Zagreb
 • od 2004. do danas - članica Stručnog vijeća časopisa "Financije i porezi"
 • od 1995. do danas suradnica Hrvatskog pravnog centra, Zagreb

 
Studijska usavršavanja, projekti, seminari i priznanja

 
 • 2023. - 2024. - u okviru projekta pod nazivom "Jačanje provedbe vrednovanja propisa u Hrvatskoj" kao i provedbe mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, autorica izrade zakonodavnog okvira za instrumente politike boljih propisa
 • 2023. - sudjelovanje na 17. Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima pod nazivom "Javna služba»  - La Fonction publique : entre statut et contrat
 • 2022. - sudjelovanje na 16. Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima pod nazivom "Kvaliteta pravne norme s posebnim osvrtom na upravno pravo"
 • 2019. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Savezna Republika Njemačka
 • 2019. - sudjelovanje na 13. Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima pod nazivom „U susret 2020 : Predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom - O implikacijama upravljanja Europskom unijom“
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Helsinki, Finska
 • 2018. - priznanje (Certificate of Appreciation) Svjetske banke za sudjelovanje u projektu "Setting the Foundations for a Modern Business Entry Regime in Croatia"
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Directors of Better Regulation, Beč, Austrija
 • 2018. - sudjelovanje na Europskom forumu službenih listova država članica EU, Oslo, Norveška
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Beč, Austrija
 • 2018. - predavač na 24. savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" u Poreču, s temom procjene učinaka propisa
 • 2017. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Kopenhagen, Danska
 • 2016. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Tromso, Norveška
 • 2016. - sudjelovanje na Europskom forumu službenih listova država članica EU, Beč, Austrija
 • 2015. - studijsko usavršavanje o procjeni učinaka propisa u institucijama Velike Britanije (UK Department for Business, Innovation and Skills; Better Regulation Delivery Office; Regulatory Policy Committee), London, Velika Britanija
 • 2015.  - voditeljica Twinning Light  projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine"
 • 2014. - International Visitor Leadership Program "Transperency and Accountability", the United States of America Department of State, Washington DC, SAD
 • 2013. - "Partnerstvo zakonodavne i poslovne zajednice u postupku donošenja zakona - iskustva SAD-a", Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, Zagreb - panelist
 • 2011. - 2012. - autorica izrade zakonodavnog okvira za uvođenje procjene učinaka propisa u pravni sustav Republike Hrvatske
 • 2011. do 2012. - Voditeljica Twinning projekta "Razvoj sustava procjene učinaka propisa"
 • 2011. - studijsko usavršavanje o procjeni učinaka propisa u državnim institucijama u Velikoj Britaniji i Estoniji (edukacije u parlamentima, vladama i relevantnim ministarstvima, agencijama i nevladinim organizacijama)
 • 2010. do danas - sudionik i predavač na više okruglih stolova i seminara o procjeni učinaka propisa i kvaliteti propisa
 • 1995. - 1997. u Hrvatskom pravnom centru aktivno surađivala u Projektu "Pravne posljedice disolucije bivše SFRJ (sudjelovanje na tri međunarodne konferencije te u nizu drugih projekta s ciljem poticanja vladavine prava i pravne sigurnosti)
 

Humanitarni rad

 • 1993. - 1994. tajnica humanitarne udruge "Akcije Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu"
 • 1993. - aktivistica u Centru za žene žrtve rata, Zagreb
  

Strani jezici

 • aktivno: engleski i francuski jezik
 • pasivno: talijanski
  

Hobiji

 • čitanje, glazba, filmovi, šetnje sa silky terijerima Bellom i Rickijem