O ravnateljici

Zdenka Pogarčić


Obrazovanje 

 • 1985. – položen pravosudni ispit
 • 1978. -1982. završen Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • 1982. – nagrada Univerziteta u Sarajevu za izvrstan uspjeh tijekom studija
 

Profesionalna karijera

 • od 10. srpnja 2008. godine do danas - ravnateljica Ureda za zakonodavstvo
 • od 10. srpnja 2008. do danas - glavna urednica "Narodnih novina", službenog lista Republike Hrvatske
 • od 3. veljače 2005. do 10. srpnja 2008. zamjenica predstojnice Ureda za zakonodavstvo
 • od 1. prosinca 2000. do 3. veljače 2005. savjetnica u Uredu za zakonodavstvo
 • od 1994. do 2000. savjetnica i urednica u pravno-ekonomskom listu "Informator" d.d. Zagreb 
 • od 1986. – 1994. – sutkinja, Općinski sud I. u Sarajevu – Građanski odjel
 • od 1983. – 1985. – pripravnica, Općinski sud I. u Sarajevu – Građanski i kazneni odjel, Općinsko javno tužilaštvo I. u Sarajevu
 

 Stručni radovi, publikacije i sudjelovanje u pravnoj edukaciji

 • 2019. - autorica i predavač u okviru programa "Nadležnost, način izrade i postupak donošenja propisa i drugih akata Vlade" u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2018. - koautorica i predavač u okviru programa "Izrada propisa" - napredni stupanj u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2016. i 2017. koautorica, koordinatorica i predavač u okviru programa "Nomotehničke smjernice u izradi propisa" u organizaciji Državne škole za javnu upravu
 • 2015. predavač u sklopu programa AmCham Talents u organizaciji Američke trgovačke komore u Republici Hrvatskoj
 • od 2008. do danas – ispitivač na državnim stručnim ispitima za predmete "Ustavno ustrojstvo" i "Sustav državne uprave" pri Ministarstvu uprave.
 • 2007. koautorica, koordinatorica i predavač u okviru cjelovitog Programa izobrazbe za nepravnike i pravnike – osnovni i napredni stupanj "Izrada pravnih propisa" pri Ministarstvu uprave – Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika
 • od 2003. do danas autorica, predavač, moderator i stručna urednica niza savjetovanja okruglih stolova i radionica kojima je cilj upoznavanje pravnika i šire javnosti s aktualnostima u zakonodavstvu i praksi ("Obveze trgovaca u zaštiti potrošača", "Zaštita tržišnog natjecanja", "Javna nabava – aktualnosti u pravnoj regulativi i praksi", "Ovršni zakon – aktualnosti u ovrsi na plaći", "Nomotehnika – pravila za izradu pravnih propisa" (osnovni i napredni program izobrazbe za rukovodeće državne službenike i državne službenike, pravnike i nepravnike), "Europski fondovi – edukacija za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu", "Procjena učinaka propisa", "Aktualnosti u sustavu upravljanja državnom imovinom", "Novine u sustavu prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije" i dr.)
 • od 2000. do danas – autorica više stručni priručnika sa komentarima, poveznicama pojmova i pojašnjenjima objavljenih u izdanju "Narodnih novina" d.d. Zagreb, TEB – poslovno savjetovanje d.d., Zagreb, RRIF i drugi izdavači (Zbirka propisa o procjeni učinaka propisa – 2013. godina; Zakon o javnoj nabavi – 2012., 2013. i 2017.; Zbirka propisa za područje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom – 2013.; Zbirka propisa za područje prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije – 2013.; koautorica i kourednica knjige "Obveze trgovaca u zaštiti potrošača" – 2003.
 • od 1994. do danas – objavljen niz radova u različitim stručnim publikacijama i zbornicima za područja građanskog, stvarnog obveznog i obiteljskog prava, građansko-parničnog procesnog prava, građansko-ovršnog procesnog prava, stečajnog prava, trgovačkog statusnog i trgovačkog ugovornog prava, prava javne nabave, prava tržišnog natjecanja, prava zaštite potrošača te druga pravna područja.


Članstva u stručnim radnim tijelima, komisijama i vijećima

 • od 2012. do danas – predstavnica Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja
 • od 2013. do danas – članica AmChama (American Chambers of Commerce in Croatia)
 • od 2008. do 2012. – članica Komisije Vlade Republike Hrvatske za pravna pitanja u odnosima sa Svetom Stolicom
 • 2011. – članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 • od 2009. – 2010. – članica Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za izradu promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine
 • od 2003. – 2014. – članica Stručnog savjeta "Programa pravne edukacije informiranja" "Narodnih novina" d.d. Zagreb
 • od 2004. do danas – članica Stručnog vijeća časopisa "Financije i porezi"
 • od 1995. do danas suradnica Hrvatskog pravnog centra, Zagreb

 
Studijska usavršavanja, projekti, seminari i priznanja

 • 2019. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Savezna Republika Njemačka
 • 2019. - sudjelovanje na 13. Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima, Split
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Helsinki, Finska
 • 2018. - priznanje (Certificate of Appreciation) Svjetske banke za sudjelovanje u projektu "Setting the Foundations for a Modern Business Entry Regime in Croatia"
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Directors of Better Regulation, Beč, Austrija
 • 2018. - sudjelovanje na Europskom forumu službenih listova država članica EU, Oslo, Norveška
 • 2018. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Beč, Austrija
 • 2018. - predavač na 24. savjetovanju pravnika "Petar Simonetti" u Poreču, s temom procjene učinaka propisa
 • 2017. - sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Kopenhagen, Danska
 • 2016. – sudjelovanje na sastanku Better Regulation Network, Tromso, Norveška
 • 2016. – sudjelovanje na Europskom forumu službenih listova država članica EU, Beč, Austrija
 • 2015. – studijsko usavršavanje o procjeni učinaka propisa u institucijama Velike Britanije (UK Department for Business, Innovation and Skills; Better Regulation Delivery Office; Regulatory Policy Committee), London, Velika Britanija
 • 2015.  – voditeljica Twinning Light  projekta "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine"
 • 2014. – International Visitor Leadership Program "Transperency and Accountability", the United States of America Department of State, Washington DC, SAD
 • 2013. – "Partnerstvo zakonodavne i poslovne zajednice u postupku donošenja zakona – iskustva SAD-a", Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, Zagreb – panelist
 • 2011. do 2012. – Voditeljica Twinning projekta "Razvoj sustava procjene učinaka propisa"
 • 2011. – studijsko usavršavanje o procjeni učinaka propisa u državnim institucijama u Velikoj Britaniji i Estoniji (edukacije u parlamentima, vladama i relevantnim ministarstvima, agencijama i nevladinim organizacijama)
 • 2010. do danas – sudionik i predavač na više okruglih stolova i seminara o procjeni učinaka propisa i kvaliteti propisa
 • 1995. – 1997. u Hrvatskom pravnom centru aktivno surađivala u Projektu "Pravne posljedice disolucije bivše SFRJ (sudjelovanje na tri međunarodne konferencije te u nizu drugih projekta s ciljem poticanja vladavine prava i pravne sigurnosti)
 

Humanitarni rad

 • 1993. – 1994. tajnica humanitarne udruge "Akcije Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu"
 • 1993. – aktivistica u Centru za žene žrtve rata, Zagreb
  

Strani jezici

 • aktivno: engleski i francuski jezik
 • pasivno: talijanski
  

Hobiji

 • čitanje, glazba, filmovi, šetnje sa silky terijerima Bellom i Rickijem