Istaknute teme

Kvaliteta propisa
Propisi su jedna od triju ključnih okosnica službene državne vlasti (zajedno sa sustavom oporezivanja i javne potrošnje). Stoga zakonodavnu politiku možemo smatrati najvažnijom horizontalnom politikom.
Pravila objave propisa i drugih akata u "Narodnim novinama", Službenom listu RH
Pravila o procesu rada na poslovima obajve propisa i drugih akata u "Narodnim novinama", Službenom listu Republike Hrvatske
Koncept boljeg zakonodavstva
Vlade i tijela javne vlasti stvaraju zakonodavstvo kako bi ostvarili određene ciljeve. Ciljevi vlada obično su formulirani u obliku javnih politika, a zakonodavstvo je instrument kojim se u primjenu plasiraju različiti alati i rješenja kako bi se ostvarili definirani ciljevi.
Plan zakonodavnih aktivnosti
Suvremeno društvo i rastuće gospodarstvo očekuje stabilni zakonodavni okvir za daljnji razvoj, što pretpostavlja da važeće zakonodavstvo kontinuirano odgovara stalnim promjenama u društvu i gospodarstvu.