IPA 2011 TWL Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa 2013. - 2015.

Slika /slike/Twinning projekt/150710 EU flag_yellow_high.jpg
Od svibnja do listopada 2015. godine u Uredu za zakonodavstvo provest će se Twinning Light projekt pod nazivom "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine".
Projekt će zajednički provesti predstavnici državne administracije Velike Britanije i Republike Hrvatske a financiran je u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2011 FF RAC.
 
Cilj ovog projekta s proračunom od 225.000,00 EUR je povećati kvalitetu zakonodavstva koristeći procjenu učinaka propisa i na taj način doprinijeti radu državne uprave u izradi jasnih i nedvosmislenih propisa.
Svrha projekta je ojačati kapacitete Ureda za zakonodavstvo i središnjih tijela državne uprave u provedbi sustava procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta za analizu gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka prilikom izrade propisa.
 
Projekt se sastoji od tri komponente:  
 
  1. Daljnji razvoj metodoloških alata za procjenu učinaka propisa (Smjernica za procjenu učinaka propisa)           
 
  1. Jačanje kapaciteta Ureda za zakonodavstvo i nadležnih tijela za provedbu postupka procjene učinaka propisa
 
  1. Daljnji razvoj komunikacijskih alata za veću uključenost dionika u postupak procjene učinaka propisa.