Instrumenti politike boljih propisa

Cilj zakonodavnog okvira o instrumentima politike boljih propisa je unaprijediti kvalitetu zakona i drugih propisa kroz jasan i transparentan postupak njihove pripreme i izrade, utemeljen na analizi njihovih učinaka te ocjeni ostvarene svrhe i cilja propisa. Politika boljih propisa je skup aktivnosti kojima se osigurava ostvarivanje ciljeva javnih politika primjenom instrumenata politike boljih propisa.

Zakonodavni okvir instrumenata politike boljih propisa čine:
U postupku pripreme i izrade zakona i drugih propisa, u smislu ovoga Zakona, primjenjuju se sljedeći instrumenti politike boljih propisa:
  • planiranje zakonodavnih aktivnosti
  • procjena učinaka propisa
  • savjetovanje s javnošću
  • vrednovanje propisa
  • drugi instrumenti, u skladu s posebnim propisima (procjena fiskalnog učinka, test na malo gospodarstvo)

Planiranje zakonodavnih aktivnosti je skup aktivnosti kojima Vlada, na temelju praćenja stanja te ocjene ostvarene svrhe i cilja zakona u pojedinim upravnim područjima, planira zakonodavne aktivnosti radi usmjeravanja i usklađivanja provedbe politika u obavljanju izvršne vlasti.

Procjena učinaka propisa je metoda kojom se, u postupku izrade propisa, razmatra utvrđeni problem i posebni cilj propisa uz analizu učinaka tog propisa u području gospodarstva, održivog razvoja, socijalne skrbi i zaštite ljudskih prava u odnosu na adresate propisa radi odabira odgovarajućeg rješenja kojim se ostvaruje svrha tog propisa.

Savjetovanje s javnošću je dvosmjerni proces u kojem stručni nositelji traže i primaju povratne informacije od građana odnosno javnosti u postupku izrade zakona i drugih propisa.

Vrednovanje propisa je metoda kojom se vrednuje provedba, rezultat i/ili učinak propisa na snazi putem analize njegove provedbe, ostvarene svrhe i cilja te rezultata propisa u određenom razdoblju radi donošenja odluke o potrebi izmjene odnosno dopune tog propisa.