Planiranje zakonodavnih aktivnosti

Prema članku 8. Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23, dalje u tekstu: Zakon) planiranje zakonodavnih aktivnosti je skup aktivnosti kojima Vlada, na temelju praćenja stanja te ocjene ostvarene svrhe i cilja zakona u pojedinim upravnim područjima, planira zakonodavne aktivnosti radi usmjeravanja i usklađivanja provedbe politika u obavljanju izvršne vlasti.


Obveze stručnog nositelja u postupku planiranja zakonodavnih aktivnosti
 
Na temelju članka 9. Zakona tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu izrada nacrta prijedloga zakona (stručni nositelj) izrađuje Obrazac zakonodavnih aktivnosti. Obrazac zakonodavnih aktivnosti  sadrži nazive nacrta prijedloga zakona za iduću kalendarsku godinu te obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem nacrta prijedloga zakona. Stručni nositelj za Obrazac zakonodavnih aktivnosti provodi savjetovanje u razdoblju od 1. do 30. rujna, u trajanju od najmanje 15 dana, a potom ga dostavlja Uredu za zakonodavstvo najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.
 
Obveze Ureda za zakonodavstvo u postupku planiranja zakonodavnih aktivnosti
 
Po zaprimanju obrazaca zakonodavnih aktivnosti, Ured za zakonodavstvo razmatra obrasce zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja te može zatražiti njihovu doradu. Na temelju obrazaca zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja Ured kao stručni predlagatelj priprema Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vlade.