Plan zakonodavnih aktivnosti

U skladu s člankom 11. Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, zaključkom donosi Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) do kraja tekuće kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu. Plan sadrži prijedloge zakona koje Vlada planira utvrditi u godini za koju se Plan donosi. Plan sadrži i prijedloge zakona iz prijedloga programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije. Plan se objavljuje na mrežnim stranicama Vlade i Ureda.

Plan zakonodavnih aktivnosti: