Administrativni kapaciteti

Na temelju Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) čelnik stručnog nositelja imenuje koordinatora za provedbu instrumenata politike boljih propisa (u daljnjem tekstu: koordinator) koji može imati zamjenike za područje procjene učinaka i vrednovanje propisa te za područje savjetovanja s javnošću. Stručni nositelj može ustrojiti posebnu ustrojstvenu jedinicu za primjenu instrumenata politike boljih propisa.

Čelnik stručnog nositelja imenuje jednog ili više administratora za provedbu savjetovanja putem portala e-Savjetovanja (u daljnjem tekstu: administrator).

 
Stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika
 
Koordinatori, administratori i državni službenici koji primjenjuju instrumente politike boljih propisa trajno se stručno osposobljavaju i usavršavaju u području primjene instrumenata politike boljih propisa. Stručno osposobljavanje i usavršavanje u području primjene instrumenata politike boljih propisa i izrade propisa provodi Ured za zakonodavstvo.