Popis koordinatora za instrumente politike boljih propisa

Tijela državne uprave imaju koordinatora za provedbu instrumenata politike boljih propisa. Imenuje ga čelnik tijela državne uprave. Koordinator može može imati zamjenike za područje procjene učinaka i vrednovanje propisa te za područje savjetovanja s javnošću. 
 
Tijelo državne uprave Koordinator Kontakt:
Ministarstvo financija Lea Klaić (koordinatorica)
Bernardica Rubčić (zamjenica  za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Sanja Bach (zamjenica za savjetovanje)
Inga Maleš (koordinatorica - carina)
Renata Kalčić (koordinatorica - porezna uprava)
Biljana Kordić (zamjenica - porezna uprava)
lea.klaic@mfin.hr
bernardica.rubcic@mfin.hr
sanja.bach@mfin.hr
inga.males@carina.hr
renata.kalcic@porezna-uprava.hr
biljana.kordic@porezna-uprava.hr
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike Ana Vukas (koordinatorica)
Marina Ulamac (zamjenica za savjetovanje)
Magdalena Djedović (zamjenica za savjetovanje)
ana.vukas@mrosp.hr
marina.ulamac@mrosp.hr
magdalena.djedovic@mrosp.hr
Ministarstvo obrane Petar Barać petar.barac@morh.hr
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Mia Horvat (koordinatorica)
Ivana Mamić Šarić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Ivan Mihić (zamjenik za savjetovanje)
mia.horvat@mzo.hr
ivana.mamic.saric@mzo.hr
ivan.mihic@mzo.hr
Ministarstvo turizma i sporta Monika Udovičić (koordinatorica)
Anđelka Ćorluka (zamjenica)
monika.udovicic@mints.hr
andelka.corluka@mints.hr
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ivica Rovis (koordinator)
Ivana Požeglić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Renata Blažeković (zamjenica za savjetovanje)
ivica.rovis@mmpi.hr
ivana.pozeglic@mmpi.hr
renata.blazekovic@mmpi.hr
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Snježana Papić (koordinatorica)
Vesna Buntić (zamjenica)
snjezana.papic@mps.hr
vesna.buntic@mps.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova Sandra Šimić Petrinjak (koordinatorica)
Tamara Dobrić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Martina Šoban (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Marko Pavić (zamjenik za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Sanda Adžaga (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Dubravko Perec (zamjenik za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Damir Bogdanović (zamjenik za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Tomislav Delipetar (zamjenik za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Aleksina Zaklan (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Irena Kalanj (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Dražen Vuleta (zamjenik za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Andrea Belin Maljak (zamjenica za savjetovanje)
ssimicpetrinjak@mup.hr
tadobric@mup.hr
mpavic5@mup.hr
sadzaga@mup.hr
dperec@mup.hr
dbogdanovic@mup.hr
tdelipetar@mup.hr
azaklan@mup.hr
ikalanj@mup.hr
dvuleta@mup.hr
abelinmaljak@mup.hr
 
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Mira Maver Čuljak (koordinatorica)
Snježana Šimuni (zamjenica)
mira.maver.culjak@mingor.hr
snjezana.simunic@mingor.hr
Ministarstvo gospodarstva / /
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Meri Letonia (koordinatorica)
Ivana Prskalo Bošnjak (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Leonarda Štefec (zamjenica za savjetovanje)
 
meri.letonia@mpgi.hr
ivana.prskalobosnjak@mpgi.hr
leonarda.stefec@mpgi.hr
Ministarstvo zdravstva Kristina Pek (koordinatorica)
Ana Fistrić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Augustina Markušić Štrok (zamjenica za savjetovanje)
kristina.pek@miz.hr
ana.fristic@miz.hr
augustina.markusicstrok@miz.hr
MInistarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Davor Zdunić (koordinator)
 
dzdunic@mpudt.hr
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža (koordinator)
Petra Šćukanec Glumac (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Biljana Orlić (zamjenica za savjetovanje)
ivica.akmadza@branitelji.hr
petra.scukanec@branitelji.hr
biljana.orlic@branitelji.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Draško Pokrovac (koordinator) drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
Ministarstvo kulture i medija / /
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Davorka Borić (koordinatorica)
Franka Maček (zamjenica)
davorka.boric@mvep.hr
franka.macek@mvep.hr
Ministarstvo demografije i useljeništva Marija Knežević Kajari (koordinatorica)
Ivana Ištuk (zamjenica)
marija.knezevickajari@demografijaimladi.hr
ivana.istuk@demografijaimladi.hr
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Kristina Dujaković (koordinatorica)
Erna Ćumurija Domjančić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Alen Matanić (zamjenik za savjetovanje)
kdujakovic@hrvatiizvanrh.hr
ecumurija@hrvatiizvanhr.hr
amatanic@hrvatiizvan.hr
 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Iva Poleto Pavlović (koordinatorica)
Mihaela Katić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Ančica Jonjić (zamjenica za savjetovanje)
iva.poleto-pavlovic@nabava.gov.hr
mihaela.katic@nabava.gov.hr
ancica.jonjic@nabava.gov.hr
Državni inspektorat Mihovil Vukša (koordinator)
Dijana Savić (zamjenica)
mihovil.vuksa@dirh.hr
dijana.savic@dirh.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo Senka Bikčević Bareta (koordinatorica) senka.bikcevicbareta@dzm.hr
Državna geodetska uprava Ela Kovač (koordinatorica)
Tena Šebelić (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Đurđica Biljan (zamjenica za savjetovanje)
ela.kovac@dgu.hr
tena.sebelic@dgu.hr
djurdjica.biljanvolf@dgu.hr
Hrvatska vatrogasna zajednica Ankica Ramač (koordinatorica) ankica.ramac@hvz.hr
Državni hidrometereološki zavod Sanja Nikolić (koordinatorica) sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Jasmina Kljajić Vidović (koordinatorica)
Katarina Pupić Bakrač (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Vanja Petrović Lovrentjev (zamjenica za savjetovanje)
jkljajic@dziv.hr
katarina.pupic-bakrac@dziv.hr
vpetrovic@dziv.hr
Državni zavod za statistiku Marija-Ana Zovko Tomaš (koordinatorica)
Magda Hure (zamjenica za procjenu učinaka i vrednovanje propisa)
Branka Osman (zamjenica za savjetovanje)
zovkotomasma@dzs.hr
hurem@dzs.hr
ostrmanb@dzs.hr