Vrednovanje propisa

Vrednovanje propisa je metoda kojom se vrednuje provedba, rezultat i/ili učinak propisa na snazi putem analize njegove provedbe, ostvarene svrhe i cilja te rezultata propisa u određenom razdoblju radi donošenja odluke o potrebi izmjene odnosno dopune tog propisa. Vrednovanje propisa provodi se na temelju odluke stručnog nositelja, na temelju zaključka Vlade ili zaključka Hrvatskoga sabora te kada je to propisano zakonom koji uređuje instrumente politike boljih propisa. Vrednovanje propisa provodi se na zakon u cjelini ili na dio zakona, uključujući podzakonske propise donesene na temelju toga zakona.

Stručni nositelj može provesti vrednovanje propisa za zakon koji je na snazi iz svoga djelokruga odlukom čelnika tijela. Odlukom određuje rok za provedbu vrednovanja propisa, a odluku dostavlja Uredu na znanje.

Vlada može zaključkom zadužiti stručnog nositelja za provedbu vrednovanja propisa za zakon koji je na snazi i odrediti rok za provedbu vrednovanja propisa.

Hrvatski sabor može zaključkom zadužiti Vladu za provedbu vrednovanja propisa za zakon koji je na snazi te odrediti rok za provedbu vrednovanja propisa. Takvo vrednovanje propisa provodi stručni nositelj u skladu s odredbama zakona koji uređuje instrumente politike boljih propisa.

Vrednovanje propisa obvezno se provodi za zakone koji se predlažu radi posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona. Obveza i rok vrednovanja propisa utvrđuje se u prijelaznim odredbama zakona za koji se provodi vrednovanje propisa.