Predstavnik Ureda sudjelovao na sastanku "Mreže za Bolje propise"

Slika /slike/190410 IMG_3616 1.jpg

Sastanak "Mreže za Bolje propise" održao se 4. i 5. travnja 2019. godine u Pragu, na temu pojednostavljenja propisa i procedura za poslovanje i građane.

U uvodnom dijelu, predstavljeno je ustrojstvo regulatorne politike u Češkoj, osobito od 2011. godine, kada se pri uredu Vlade Češke Republike ustrojava središnja jedinica za procjenu učinaka propisa, dok se u ministarstvu nadležnom za trgovinu i industriju ustrojava jedinica za upravno pojednostavljenje propisa i procedura za poslovanje, a u ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove jedinica za upravnom pojednostavljenje propisa i procedura za građane. S obzirom na nadležne institucije, posebno je istaknuta potreba za kontinuiranom suradnjom i koordinacijom između nadležnih institucija.

Ovaj okvir regulatorne politike s međusobnom koordinacijom postoji do danas. Izazovi međusobne koordinacije svakako se odnose na usklađivanje međusobne nadležnosti, utvrđivanje prioriteta te na vremensku usklađenost svih aktivnosti jer se događa da u ostalim ministarstvima osobe zadužene za bolje propise provode mjere iz nadležnosti svih institucija nadležnih za bolje propise. Sustavne aktivnosti koje se primjenjuju je smanjenje obujma (broja) zakonskih prijedloga, pristup "jedan unutra, minimalno jedan vani" (eng. one-in, minimum one-out), primjena portala businessinfo radi bolje informiranja poslovne zajednice.
 
Češka Republika poznata je kao jedina zemlja bivšeg socijalističkog bloka po ustrojenom Povjerenstvu za procjenu učinaka propisa (eng. RIA board), a koji je sastavni dio Vladinog zakonodavnog vijeća (eng. Government Legislative Council). Svrha Povjerenstva je osigurati kontrolu kvalitete akata procjene učinaka propisa prije nego se zakonodavni prijedlozi razmatraju od strane Vlade Češke Republike. Sastoji se od 14 do 16 članova, različitih profesija iz različitih sektora (privatni, javni, civilni sektor, sveučilište i dr.). Povjerenstvo usmjerava svoj rad prema kvaliteti akata procjene učinaka propisa u smislu analize troškova i koristi te utvrđivanja problema, na načine usvajanja pravne stečevine EU i osobito u dijelu mogućih prekomjernih zahtjeva za adresate propisa, a koji nisu dio pravne stečevine EU koja se usvaja (eng. gold plating). Na međunarodnoj razini, ovo Povjerenstvo dio je RegWatch Europe, zajednice koja okuplja zemlje koje imaju isto ili slično uspostavljeno tijelo za kontrolu kvalitete akata procjene učinaka propisa.


 
U nastavku su prezentirani profili zemalja Italije i Portugala i njihov pravni okvir za bolje propise. Italija svoj okvir za bolje propise temelji na središnjoj jedinici za legislativnu kontrolu i jedinicu za procjenu učinaka propisa u okviru administracije za podršku rada Vijeća ministara Talijanske Republike. Sva važnija ministarstva imaju organizacijsku jedinicu za podršku rada vezano za procjenu učinaka propisa. U posljednjih nekoliko godina, Italija intenzivno radi na upravnom pojednostavljenju propisa za poslovanje. S druge strane, Portugal je od 2017. godine započeo s detaljnijim pristupom prema boljim propisima, tako što je osnovana središnja jedinica za procjenu učinaka propisa u Vladi Portugala. Fokus rada s međunarodnim ekspertima u okviru ove jedinice je izraditi metodologiju za analizu troškova i koristi te je edukacijama prenijeti na središnja ministarstva.
 
U drugom dijelu sastanka dana je opća perspektiva OECD-a prema upravnom i administrativno pojednostavljenju te su prezentirani najčešći alati, prije svega Standard Cost Model (SCM) mjerenje, test na malo i srednje poduzetništvo, konsolidacija zakonodavstva putem pročišćenih tekstova važećih propisa, on-line pristup zakonodavstvu. Europska komisija dala je perspektivu na razini EU vezano za pojednostavljenje EU propisa, prije svega REFIT aktivnosti, primjena testa na malo i srednje poduzetništvo, kao i SCM pristup.


 
Završno, predstavljene su mjere/pristupi za upravno pojednostavljenje i dobra praksa Ujedinjene Kraljevine, Irske i Estonije, a potom je održana zajednička radionica o pristupima upravnom pojednostavljenju i pojednostavljenju okruženja za poslovanje.

Pisane vijesti