Propise mijenjati na temelju iskustva krajnjih korisnika

Slika /slike/171121 CPH 55.jpg

Ako želite jačati kvalitetu propisa, aktivno surađujte s krajnjim korisnicima, zaključeno je na sastanku "Mreže za Bolje propise".

Sudinici "Mreže za Bolje propise" okupili su se na sastanku u Kopenhagenu, Kraljevina Danska, 16. i 17. studenog 2017. godine, da bi razmijenili iskustva u provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

U uvodnom dijelu, tema sastanka predstavljena je iz pozicije zainteresirane javnosti (dionika) koji aktivno sudjeluju u zakonodavnom postupku. To se prije svega odnosi na načine uključivanja dionika u zakonodavni postupka, primjerice kroz neposredni kontakt dionika od strane stručnih nositelja, putem redovitih sastanaka, fokus grupa, pilot projekata primjene propisa. Cilj aktivnog uključivanja dionika u ranoj fazi zakonodavnog postupka je sagledavanje troškova primjene propisa, mogućnost izračuna troškova i analiziranje mogućih rješenja promjene propisa kako bi se smanjili troškovi poslovanja i postupanja građana.
 


U drugom dijelu sastanka prezentirane su prakse nekih zemalja Europske unije (Danska, Italija, Malta), OECD-a i Europske komisije. Na ovaj načine sudionici su dobili informaciju o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na razini zemalja članica Europske unije i perspektivu trendova iz pozicije OECD-a i Europske komisije. Zajednička karakteristika je otvorenosti i transparentnost zakonodavnog postupka, analiza komentara dionika i transparentna objava rezultata savjetovanja. U tom dijelu, Hrvatska odgovarajuće prati trendove savjetovanja s javnošću.
 
U praktičnom dijelu sastanka, kroz provedbu studija slučajeva, sudionici su upoznati s danskom praksom praćenja primjene propisa i analize koraka koje adresati propisa moraju poduzeti da bi započeli poslovnu aktivnosti (primjer otvaranja novog trgovačkog društva) i uskladili svoje poslovanje (primjer trgovačkog društva koji se bavi cestovnim prijevozom). U središtu danskog pristupa je krajnji korisnik propisa (eng.: end-user) koji u neposrednom kontaktu sa stručnim nositeljem propisa, daje informacije o teškoćama prilikom primjene propisa, a u cilju da se primjena propisa segmentira u obliku procesa, koji se potom analizira obzirom na vrijeme, obvezu ispunjavanja uvjeta iz propisa, troškove i broj adresata propisa. Dobivena analiza osnova je za pokretanje zakonodavnog postupka izmjene propisa.U okviru primjene propisa iz područja procjene učinaka propisa, stručni sastanak doprinio je sagledavanju aktualne dobre prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i analizi u kojem smjeru ide provedba propisa iz područja procjene učinaka propisa. 

Sljedeći sastanak "Mreže za Bolje propise", održat će se u travnju 2018. godine, u Beču, Republika Austrija.

 

Pisane vijesti