Vlada donijela novu strategiju procjene učinaka propisa

Slika /slike/RIA leaflet.jpg

U novom petogodišnjem razdoblju fokus će biti na podizanju kvalitete zakonodavnih prijedloga.

Na svojoj 72. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine, a koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 129/17)

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj sustava procjene učinaka propisa i njegova provedivost, ciljevi, poboljšanje kvalitete propisa i razvoj administrativnih kapaciteta. Ovom Strategijom, Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, potiče pristup Europske komisije o boljim propisima (eng. Better regulation).
 
Svrha ove Strategije je osigurati dugoročni razvoj procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku s ciljem donošenja boljih, kvalitetnijih i svrsishodnijih zakona za građane i razvoj poslovanja uz punu garanciju pravne sigurnosti i vladavine prava.

Strategija postavlja viziju i misiju za daljnji razvoj procjene učinaka propisa u razdoblju od 2018. do 2023. godine:
  • Vizija:Suvremeni zakonodavni okvir koji podupire razvoj građanskog društva, potiče poduzetničku slobodu i osigurava vladavinu prava.
 
  • Misija:Osigurati kvalitetnu izradu zakonodavnih prijedloga dosljednom primjenom procjene učinaka propisa uz analizu izravnih učinaka i sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Ovom Strategijom utvrđuje se strateško opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske u području procjene učinaka propisa za sljedeće petogodišnje razdoblje, s fokusom na:
  1. dosljednu primjenu propisa iz područja procjene učinaka propisa, što je jamstvo kontrole kvalitete zakonodavnih prijedloga i akata procjene učinaka propisa, 
  2. provedbu plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske što doprinosi, prije svega, zakonodavnoj stabilnosti i poticanju pozitivnog okruženja za poslovanje, a time posredno i gospodarskom rastu,
  3. kontinuiranu izobrazbu državnih službenika u metodologiji procjene učinaka propisa, izradi i primjeni propisa te u provedbi posebnih alata za procjenu učinaka na malo gospodarstvo,
  4. osiguranje otvorenosti i transparentnosti postupka procjene učinaka propisa za zagovaranje stajališta javnosti i zainteresirane javnosti prilikom izrade zakonodavnih prijedloga.
 
Za uspješnu provedbu Strategije potrebno je brinuti o administrativnim kapacitetima središnjih tijela državne uprave i koordinativnog tijela za procjenu učinaka propisa, osigurati jačanje svijesti dionika  za aktivnost zagovaranje stajališta prilikom provedbe postupka procjene učinaka propisa te svijest donositelja odluka o važnosti procjene učinaka propisa za jačanje uvjeta za stabilno poslovno okruženje.

Za provedbu ove Strategije nisu predviđena dodatna sredstva u Državnom budući da se sve aktivnosti provode unutar planiranih sredstava središnjih tijela državne uprave.

Akcijski plan kao provedbeni akt Strategije kojim se određuju prioritetne mjere i aktivnosti na razvoju sustava procjene učinaka propisa, način provedbe i redoslijed ostvarivanja mjera, rokovi izvršavanja i nositelji provedbe mjera i aktivnosti, donijet će Ured za zakonodavstvo za razdoblje važenja Strategije, a po potrebi i za kraće razdoblje.
 

Pisane vijesti