Vlada imenovala ravnateljicu Ureda za zakonodavstvo

Slika /slike/171222 VRH 72 sjednica.jpg

Zdenka Pogarčić imenovana je ravnateljicom Ureda za zakonodavstvo.

Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, Vlada Republike Hrvatske imenovala je Zdenku Pogarčić, ravnateljicom Ureda za zakonodavstvo, na svojoj 72. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine.

Na temelju Uredbe o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 17/12) radom Ureda za zakonodavstvo, upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.
Ravnatelj Ureda je za svoj rad odgovoran Vladi i ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu za zakonodavstvo. Glavni je urednik »Narodnih novina« – službenog lista Republike Hrvatske.

Pisane vijesti