Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2020.

Slika /slike/shutterstock_114340600.jpg

Na sjednici Koordinacije za vanjsku i unutarnju politiku Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. rujna 2021. godine razmotreno je i podržano Izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2020. godini.

Prema podacima iz Izvješća o provedbi savjetovanja, u 2020. provedeno je ukupno 762 savjetovanja državnih tijela putem portala e-Savjetovanja te 20 savjetovanja koje je provela Hrvatska narodna banka putem svoje internetske stranice. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je ujedno i 2 savjetovanja putem svoje internetske stranice kao i Središnji državni ured za demografiju i mlade koji je također proveo 2 savjetovanja putem svoje internetske stranice. Do zabilježenog manjeg broja savjetovanja u 2020. godini je u većem dijelu došlo radi uvjeta pandemije virusa COVID-19, prirodnih nepogoda (potresi) te redovitih parlamentarnih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Najveći broj savjetovanja s javnošću tijekom 2020. godine, provelo je Ministarstvo poljoprivrede (159), kao i ranijih godina, a također u skladu s rezultatima ranijih godina najveći broj savjetovanja s javnošću organizirali su resori u čijem se djelokrugu na godišnjoj razini priprema veliki broj akata - Ministarstvo financija (70), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (49), Ministarstvo unutarnjih poslova (43). Izuzetno velik broj savjetovanja godišnje pripremi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, koja je provela ukupno čak 41 savjetovanja.

Tijekom 2020. godine, u postupcima savjetovanja s javnošću sudjelovalo je ukupno 7.212 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrte zakona, drugih propisa ili akata nadležnim državnim tijelima. Isto predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2019. godinu kad je svoje komentare dostavilo 4.153 pravnih i fizičkih osoba. Najveći broj podnositelja, čak njih 6.344 bili su fizičke osobe. Podnositelji komentara bile su i udruge (284), trgovačka društva (284), ustanove (104), jedinice lokalne i područne samouprave (35), obrti (33), komore (25), akademska zajednica (15) te brojne druge pravne osobe.

Izvješće možete preuzeti u rubrici Dokumenti.Pisane vijesti