Predstavljeno OECD-ovo izvješće „Prakse Boljih propisa diljem Europske unije 2022“

Slika /slike/220628 EC Predstavljanje BR across EU.jpg

U sklopu 13. konferencije „Bolji propisi – suočavanje s izazovima 21. stoljeća“ održane u Briselu u organizaciji Europske komisije od 28. do 29. lipnja 2022., predstavljeno je izvješće rezultata regulatorne politike pod nazivom "Praksa provedbe politike Boljih propisa u Europskoj uniji".

U Izvješću su prezentirani podatci zemalja članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i država kandidatkinja koje su u procesu pristupanja OECD-u: Bugarske, Rumunjske, Perua, Brazila i Hrvatske.
 
Tijekom prvog dana konferencije sudionici su imali priliku za raspravu o rješenjima i mogućnostima poboljšanja kvalitete propisa, s posebnim osvrtom na poboljšanje učinkovitosti zakonodavstva i sposobnosti rješavanja složenih problema te načina suočavanja s budućim izazovima (npr. epidemijom COVID 19), a spomenuto Izvješće prezentira osnovu za rješavanje nekih od trenutačnih globalnih izazova. Također, pruža detaljnu procjenu primjene načela proporcionalnosti i informacije o tome kako države članice Europske unije provode procjenu regulatornog učinka u praksi.
 
U suradnji s OECD-om, 2019. je proveden projekt izrade „Pregleda regulatorne politike u Hrvatskoj“. Pregledom je utvrđeno stanje regulatorne politike te su dane preporuke za daljnja poboljšanja koje Hrvatska aktivno provodi, što je prepoznato u podatcima navedenim u novom Izvješću prezentiranom na konferenciji. Hrvatska je tijekom OECD-ove konferencije spomenuta kao primjer gdje je evidentiran pozitivan pomak u području ex-post evaluacije, a uz navedeno, zadržali smo i visoku poziciju koja se odnosi na savjetovanje s javnošću putem web portala e-Savjetovanja.
 
Spomenut je i dobar rezultat kontinuiranog korištenja alata za procjenu učinaka propisa (PUP) kod svih zemalja zastupljenih u Izvješću, pa tako i Hrvatske, gdje je nadležno tijelo za provođenje procjene učinaka propisa Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je tijelo državne uprave nadležno za analizu Testa malog i srednjeg poduzetništva (MSP test) koje se odnosi na procjenu učinaka na malo gospodarstvo, što se kontinuirano provodi od 2017.
 
Drugog dana konferencije je predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja aktivno sudjelovao u panel raspravama na zatvorenoj sjednici mjerenja i procjene učinaka na propise Odbora za regulatornu politiku OECD-a. Teme tri zatvorene sjednice su bile: poboljšanje sustava provedbe procjene učinaka propisa; zajednička suradnja Europska unije i država članica (što se odnosi na poboljšanje pregovaranja država članica i transponiranje propisa) te Bolji propisi i njihovo pojednostavljenje.
 
Republika Hrvatska je dobivanjem pozivnice za otvaranje pregovora 25. siječnja 2022. u postupku pristupanja u punopravno članstvo u OECD-u. Proces pristupanja podrazumijeva usvajanje pravnih instrumenata OECD-a u okviru nadležnosti pojedinih radnih tijela OECD-a te ocjenu politika i praksi države kandidatkinje sukladno Planu pristupanja koji će biti izrađen za Republiku Hrvatsku.

Izvješće je dostupno na stranicama OECD-a: https://www.oecd.org/publications/better-regulation-practices-across-the-european-union-2022-6e4b095d-en.htm

 

Pisane vijesti