Analiza učinaka poreza na promet nekretnina i PDV-a

Slika /slike/JKP_7451.JPG

Usvojene izmjene poreznih zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na dodanu vrijednost pripremljeni su u postupku procjene učinaka propisa.

Na 189. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
Ministarstvo financija provelo je postupak procjene učinaka propisa, a kao rezultat tog postupka ova dva zakona prati iskaz o procjeni učinaka propisa. Riječ je o dokumentu koji na sažeti način predstavlja analitičku podlogu za odlučivanje o zakonodavnim prijedlozima te analizu najznačajnijih očekivanih učinaka zakonskih prijedloga.
 
Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ministar financija Lalovac naglasio je da svi porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
 
Iskaz o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina i Iskaz o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost dostupni su na Internet stranicama Ureda za zakonodavstvo.


Ukratko o usvojenim izmjenama Zakona o PDV-u

  • Jeftiniji lijekovi na recept: Snižava se PDV za sve lijekove koji se izdaju na recept (a ne kao do sada samo za lijekove na listi HZZO).
  • Povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike: Propisuje se mogućnost obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike s isporukama do 3 milijuna kuna. Time se omogućuje da od 138.000 aktivnih poduzetnika u sustavu PDV, 120.000 poduzetnika (čije obveze čine 8% ukupne obveze PDV) samostalno bira način obračuna PDV.  
  • Bolja evidencija neplatiša: Uvodi se obveza vođenja evidencije u kojoj će poduzetnici morati prijaviti tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Poduzetnik koji dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj osnovi koristila pravo na pretporez, a u rokovima plaćanja račun nije podmirila) te će se naplata provesti i od jamca (u visini odgovornosti za dug – visina korištenog pretporeza). 
 

Ukratko o usvojenim izmjenama Zakonu o porezu na promet nekretnina

  • Uređujemo tržište nekretnina: Početkom 2015. istječe prijelazno razdoblje za oporezivanje nekretnina (dobiveno kroz pregovarački postupak) te započinje oporezivanje nekretnina PDV-om, odredbama zakona (o porezu na promet nekretnina) precizira se što se smatra nekretninama te građevinskim zemljištem koje će se oporezovati PDV-om.

Više informacija o novostima u poreznim zakonima dostupni su na stranicama Vlade Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti