Bolje donošenje propisa otvara prostor za rast i poslovanje

Dokument

RIA in Croatia - Lessons Learned

PDF, 336kb, 12 stranica, Promo materijali i publikacije

Sadržaj

RIA in Croatia - Lessons Learned
Objava

14.10.2014.

Ured za zakonodavstvo