Hrvatski sabor raspravljao je o Prijedlogu zakona o procjeni učinaka propisa

ZAGREB, 13. srpnja 2011. – Hrvatski sabor je na 23. plenarnoj sjednici, pod 1. točkom dnevnog reda 12. srpnja 2011. godine, raspravljao o Prijedlogu zakona o procjeni učinaka propisa.


 

Kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske za ovaj Prijedlog zakona, u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila gospodina Gordana Jandrokovića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra vanjskih poslova i europskih integracija, mr. sc. Andreja Plenkovića, državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te Zdenku Pogarčić, predstojnicu Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.

U uvodnom izlaganju gospodin Andrej Plenković naglasio je da novi sustav procjene učinaka propisa koji se uspostavlja ovim Zakonom na cjelovit način određuje sustav procjene učinaka propisa i temeljne odrednice postupka procjene učinaka propisa zajedno s pratećom metodologijom i smjernicama za provedbu.

Gospodin Plenković, ukazao je na najvažnije prednosti novog sustava :

- detaljno, cjelovito i pregledno uređen sustav procjene učinaka propisa,

- uvođenje obveze godišnjeg planiranja normativnih aktivnosti,

- zakonom utvrđene obveze savjetovanja prema Kodeksu savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću,

- zakonom utvrđena obveza sustavnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika u postupku procjene učinaka propisa i izrade propisa,

- novi stručni izazov, poticaj radu i učinkovitosti središnjim tijelima državne uprave kao stručnim nositeljima izrade propisa i nadležnim tijelima, te Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kao koordinativnom tijelu,

- povećana transparentnost postupka predlaganja propisa,

- omogućavanje većeg sudjelovanja građana u zakonodavnom procesu.

Zaključno je istaknuo da se novim sustavom procjene učinaka propisa otvaraju se zakonske mogućnosti k uspostavi „pametnijeg zakonodavstva“ .Riječ je o takvom zakonodavstvo u kojem se donosi manji broj zakona i drugih propisa, s time da su ti propisi jasniji, pravedniji i razmjerniji potrebama i interesima, sa minimalnim negativnim učincima i troškovima za poslovni sektor. Takvo zakonodavstvo će doprinijeti učinkovitijem unutarnjem razvoju te olakšati ulazak Republike Hrvatske na konkurentno tržište Europske unije.

Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa prethodno je raspravljen na sjednicama Odbora za zakonodavstvo i Odbora za europske integracije.

Saborska rasprava zaključena je istog dana.
 

Pisane vijesti