INFORMACIJA o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Uredbe

I N F O R M A C I J A o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Uredbe o kriterijima za Prethodnu procjenu, načinu provedbe postupka procjene učinaka propisa i savjetovanja s javnošću
 

Nositelj izrade Nacrta prijedloga Uredbe o kriterijima za Prethodnu procjenu, načinu provedbe postupka procjene učinaka propisa i savjetovanja s javnošćuje Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg sv. Marka 2.

Pravni izvori: Temelj za izradu Nacrta ove Uredbe je članak 24. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine”, broj 90/11).

Neposredni dionici u izradi ovog Nacrta prijedloga Uredbe su: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s twinning partnerima: Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) i Ministarstvo pravosuđa Republike Estonije.

Ostali dionici u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga Uredbe su: Ministarstvo financija; Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo turizma; Ministarstvo obrane; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja; Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija; Ministarstvo regionalnog razvoja i šumarstva i vodnoga gospodarstva; Ministarstvo kulture; Ministarstvo pravosuđa; Ministarstvo uprave; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; Hrvatska udruga poslodavaca; Hrvatska obrtnička komora; Hrvatska udruga banaka; Hrvatska gospodarska komora.

Način sudjelovanja javnosti u postupku savjetovanja: Javnost može u postupku savjetovanja o Nacrta prijedloga Uredbe o kriterijima za Prethodnu procjenu, načinu provedbe postupka procjene učinaka propisa i savjetovanja s javnošćusudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku. 

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 30 dana od dana objave na internet stranici ovoga tijela, i to od 15. listopada do 15. studenog 2011. godine, na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb; elektroničkom poštom na: e-mail: zakonodavstvo@vlada.hr, faksom: +385 1 4569 386.

Tijekom naprijed navedenog razdoblja Nacrt prijedloga Uredbe razmotrit će se i na okruglom stolu s dionicima prema posebnom pozivu, a Nacrt će biti dostavljen i nadležnim središnjim tijelima državne uprave radi davanja mišljenja.

Način informiranja javnosti o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima dostavljenim za vrijeme predmetnog savjetovanja:

Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske će na svojim internetskim stranicama dati odgovarajuću obavijest.

PREDSTOJNICA UREDA

Zdenka Pogarčić, v.r.
 

Pisane vijesti